1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thời điểm cuối cùng đăng ký người phụ thuộc là khi nào?

13:42 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Thời điểm cuối cùng đăng ký người phụ thuộc là khi nào? Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc nộp tại thời điểm nào? Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ một số nội dung này như sau:

  Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c.2 quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

  “c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

  Căn cứ theo quy định trên:

  • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc được nộp trước khi quyết toán thuế.
  • Đối với người phụ thuộc khác là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội… thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.,
  • Quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.
  logo zalo

  Hỏi đáp Thời điểm cuối cùng đăng ký người phụ thuộc là khi nào?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top