1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tổng hợp tất cả Website cơ quan nhà nước mà Kế toán, Kiểm toán phải biết

08:55 23/01/2021 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Sau đây, Hãng Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com/)xin gửi tới các bạn danh sách các website của cơ quan nhà nước mà những người hành nghề kế toán, kiểm toán cần phải biết.

  A. Cơ quan thuế

  1. Website của Tổng Cục thuế

  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

  2. Website tra cứu thông tin người nộp thuế

  http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

  3. Website tra cứu thông tin về hóa đơn

  http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

  4. Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng

  http://nhantokhai.gdt.gov.vn

  5. Nộp thuế điện tử

  https://nopthue.gdt.gov.vn

  6. Tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh:

  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

  7. Tra cứu mã số thuế TNCN

  http://canhan.gdt.gov.vn

  8. Doanh nghiệp: gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc

  http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

  9. Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc

  http://thuedientu.gdt.gov.vn

  10. Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN)

  https://tncnonline.com.vn

  Từ ngày 08/03/2018, hệ thống TNCNonline ngừng cung cấp dịch vụ gửi các tờ khai quyết toán thuế TNCN, tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc (mẫu 02TH). Hệ thống TNCNonline giữ lại chức năng Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN) và các chức năng Tra cứu dữ liệu. Do vậy đề nghị Doanh nghiệp, Cá nhân, Tổ chức thực hiện:.

  - Doanh nghiệp gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc qua trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.

  - Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc qua trang http://thuedientu.gdt.gov.vn

  - Với tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu 01-TNCN): Tổ chức chi trả vẫn gửi tờ khai qua trang https://tncnonline.com.vn cho đến khi có thông báo thay đổi của cơ quan Thuế

  11. Quyết định cưỡng chế hóa đơn

  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

  B. Bảo hiểm xã hội

  bao hiem xa hôi

  1. Tra cứu mã số BHXH

  https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

  2. Tra cứu cơ quan bảo hiểm

  https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx

  3. Tra cứu quá trình tham gia BHXH

  https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

  4. Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT

  https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

  5. Tra cứu đơn vị tham gia BHXH

  https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

  C. Hải quan

  1. Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan

  http://hoidapthutuchaiquan.vn/tra-cuu/tra-cuu-dien-bien-nop-thue

  2. Tra cứu thông tin nợ thuế hải quan:

  https://www.customs.gov.vn

  3. Tra cứu CSDL Danh mục – Biểu thuế – Phân loại – HS

  https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

  D. Hội kiểm toán viên hành nghề

  http://www.vacpa.org.vn/Default.aspx

  Cám ơn các bạn.

  logo zalo

  Hỏi đáp Tổng hợp tất cả Website cơ quan nhà nước mà Kế toán, Kiểm toán phải biết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top