1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tổng hợp các ưu đãi thuế MỚI NHẤT áp dụng trong năm 2020

10:01 11/10/2020 Tin Tức Thanh lan 0 bình luận

Tổng hợp các ưu đãi thuế doanh nghiệp được hưởng trong năm 2020, doanh nghiệp được gia hạn nộp thuếgiảm số tiền thuế phải nộp với các loại thuế nào?

Phần #1: Ưu đãi gia hạn nộp thuế

Ưu đãi gia hạn nộp thuế được đề cập trong Nghị định 41/2020-NĐ/CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, có hiệu lực từ ngày 08/04/2020.

Ưu đãi gia hạn nộp thuế

#1. Đối tượng áp dụng

Ưu đãi gia hạn nộp thuế chi được áp dụng cho các loại thuế bao gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất. Trong đó, các đối tượng được hưởng ưu đãi bao gồm:

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề sau:

 • Ngành nông lâm nghiệp, thủy sản;
 • Ngành sản xuất, gồm:

+ Sản xuất chế biến thực phẩm;

+ Sản xuất trang phục, dệt, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;

+ Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);

+ Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;

+ Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic;

+ Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

+ Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

+ Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;

+ Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

 • Ngành xây dựng
 • Các đối tượng kinh doanh vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm;
 • Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ;

>>> Tham khảo cách xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại đây!

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (danh sách do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố).

#2. Các trường hợp được gia hạn

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc các nhóm đối tượng trên được gia hạn nộp thuế cho từng loại thuế tương ứng như sau:

TH1: Thuế GTGT (trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Thời hạn nộp tờ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế như sau:

Kỳ tính thuế Hạn nộp tờ khai Hạn nộp tiền thuế
DN kê khai theo tháng
Tháng 3 20/04/2020 20/09/2020
Tháng 4 20/05/2020 20/10/2020
Tháng 5 20/06/2020 20/11/2020
Tháng 6 20/07/2020 20/12/2020
DN kê khai theo quý
Quý 1/2020 2/05/2020 30/09/2020
Quý 2/2020 31/07/2020 30/12/2020

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: thời hạn nộp thuế GTGT phát sinh trong năm 2020 được gia hạn chậm nhất đến ngày 31/12/2020.

TH2: Thuế TNDN

Người nộp thuế được gia hạn nộp thêm 5 tháng (kể từ ngày đến hạn nộp) đối với:

 • Thuế TNDN quyết toán cho kỳ tính thuế năm 2019 (gia hạn tối đa 20% tổng số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán)
 • Thuế TNDN tạm nộp quý 1, 2 năm 2020 (nếu đã nộp doanh nghiệp được quyền chuyển vào các khoản mục nợ thuế khác sau khi đã lập thư tra soát kèm chứng từ nộp thuế hoặc nội dung điều chỉnh gửi cơ quan thuế)

Lưu ý: chi nhánh, đơn vị trực thuộc của các doanh nghiệp nêu trên được gia hạn nộp thuế tương tự như đơn vị chủ quản của mình.

TH3: Tiền thuê đất

Các đơn vị thuộc đối tượng hưởng ưu đãi gia hạn được gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất đối với số phí thuê phải nộp kỳ đầu năm 2020 là 5 tháng (kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020)

TH4: Thuế TNCN

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn số thuế TNCN phải nộp trong năm 2020 tối đa đến ngày 31/12/2020

TH5: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực (có bao gồm các lĩnh vực được ưu đãi gia hạn thuế): số thuế được gia hạn là toàn bộ số thuế GTGT, TNDN (đối với doanh nghiệp, tổ chức)và thuế GTGT, TNCN (đối với cá nhân, hộ gia đình) phải nộp.

Phần #2: Ưu đãi miễn giảm số thuế phải nộp

#1. Thuế TNDN

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi giảm 30% số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2020 khi thuộc một trong các đối tượng sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tổ chức được thành lập theo luật Hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có phát sinh thu nhập.

Về số thuế được giảm: doanh nghiệp có tổng doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp (số thuế được giảm tính trên số thuế phải nộp đã được trừ đi các khoản ưu đãi thuế khác theo quy định hiện hành).

Lưu ý: doanh nghiệp được giảm thuế cho kỳ tính thuế năm 2020. Trường hợp năm tài chính của doanh nghiệp khác với năm dương lịch, doanh nghiệp xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

#2. Lệ phí môn bài

Chính phủ vừa cho ban hành Nghị định 22/2020-NĐ/CP ngày 24 tháng 02 năm 2020, sửa đổi bổ sung cho Nghị định 139/2016-NĐ/CP điều chỉnh về đối tượng được miễn giảm lệ phí môn bài, trong đó:

Ngoại trừ các đối tượng được miễn nộp lệ phí môn bài, các đối tượng thuộc các trường hợp sau được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), bao gồm:

 • Tổ chức thành lập mới (doanh nghiệp mới thành lập, được cấp mã số thuế mới);
 • Hộ gia đình, cá nhân nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân đang được miễn lệ phí môn bài mà thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong thời gian đó thì thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới được miễn lệ phí môn bài trong cùng khoảng thời gian với đối tượng thành lập;
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và mầm non công lập.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh:

 • Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Trong thời gian được miễn lệ phí môn bài mà thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh: được miễn tương tự như cơ quan chủ quản. Trường hợp các đơn vị này được thành lập trước ngày 24/02/2020: miễn lệ phí môn bài tính từ ngày 24/02/2020 tính đến hết thời điểm doanh nghiệp được miễn.

>>> Về mức lệ phí môn bài cụ thể cho từng đối tượng, bạn đọc tham khảo tại đây!

Trên đây là những chia sẻ của ES-GLOCAL về các ưu đãi thuế mới cho doanh nghiệp trong năm 2020. Nếu các bạn có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ các bạn để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cám ơn các bạn và mong gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.

logo zalo

Hỏi đáp Tổng hợp các ưu đãi thuế MỚI NHẤT áp dụng trong năm 2020

menu
024 66 66 33 69
Top