1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thủ tục xin chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

12:38 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, có những lúc thời điểm kinh doanh với những nghành nghề KD không phù hợp. Dẫn đến chủ doanh nghiêp không thể duy trình KD. Vây Thủ tục xin chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm những gì? Công ty Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ thủ tục xin chấm dứt Kinh doanh dịch vụ Kiểm toán.

  Thủ tục xin chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán
  Thủ tục xin chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  1. Doanh nghiệp kiểm toán dự định chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán đến Bộ Tài chính.

  2. Hồ sơ đề nghị chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm:

  a) Đơn đề nghị chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

  b) Báo cáo về các hợp đồng kiểm toán và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật kiểm toán độc lập chưa hoàn thành;
  c) Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan;

  d) Phương án và biện pháp xử lý đối với các hợp đồng kiểm toán và các dịch vụ khác chưa hoàn thành (nếu có).

  3. Doanh nghiệp kiểm toán có trách nhiệm thông báo cho khách hàng (đơn vị được kiểm toán) và các bên có liên quan, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán ít nhất 30 ngày trước khi chính thức chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  4. Thông báo chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán nêu tại Khoản 1 Điều này phải bao gồm các thông tin sau:

  a) Thời gian bắt đầu chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán, lý do chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

  b) Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Thủ tục xin chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top