1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Thuế xuất nhập khẩu

Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13

Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13

Cùng với việc ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung các Luật thuế, Quốc hội cũng đã ban hành  Luật thuế Xuất khẩu, Thuế nhập ...

12:30 04/10/2017 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top