2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Thuế xuất nhập khẩu

Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13

Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13

Cùng với việc ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung các Luật thuế, Quốc hội cũng đã ban hành  Luật thuế Xuất khẩu, Thuế nhập ...

05:30 04/10/2017 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top