1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13

Tin thuế

12:30 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Cùng với việc ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung các Luật thuế, Quốc hội cũng đã ban hành Luật thuế Xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016.

  Một số điểm đáng chú ý của Luật thuế mới như sau:

  1. Quy định cụ thể từng loại thuế, bao gồm:

  - Thuế tính theo tỷ lệ phần trăm: Số tiền thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.

  - Thuế tính theo tuyệt đối: Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế XK, NK và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

  - Thuế tính theo hỗn hợp: Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối.

  - Thuế đối với hàng hóa Nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan

  1. Quy định mới về thuế suất và các trường hợp miễn thuế

  - Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hiện đang được ân hạn nộp thuế, sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

  - Miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. Đồng thời, Luật quy định rõ việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Bổ sung quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

  - Quy định về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa nếu hàng hóa đáp ứng được các điều kiện về xuất xứ tương ứng.

  - Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hiện đang chịu thuế khi nhập khẩu và được hoàn lại khi xuất khẩu sẽ được miễn thuế với điều kiện phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc đặt cọc một khoản tiền tương đương với số tiền thuế nhập khẩu của hàng tạm nhập tái xuất.

  - Bỏ quy định về ưu đãi miễn thuế nhập khẩu để tạo TSCĐ là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào một số lĩnh vực khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại….

  1. Quy định mới về thuế chống bán phá giá; thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ

  - Bộ Công thương sẽ là cơ quan quyết định việc áp dung thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp, thuế tự vệ. Việc áp dụng các loại thuế này phải dựa trên kết luận điều tra theo quy định của pháp luật.

  - Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp là 5 năm kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực và có thể được gia hạn. Riêng thuế tự vệ thời hạn áp dụng không quá 4 năm bao gồm cả thời gian áp dung tạm thời và có thể gia hạn không quá 6 năm tiếp theo.

  1. Một số điểm đáng chú ý khác

  Thời hạn nộp thuế cũng thay đổi, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp thuộc chế độ ưu tiên.

  Luật thuế xuất nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 9 năm 2016.

  logo zalo

  Hỏi đáp Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13

  menu
  024 66 66 33 69
  Top