1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: BHYT

Cách tra cứu thẻ Bảo hiểm y tế năm 2020

Cách tra cứu thẻ Bảo hiểm y tế năm 2020

Tra cứu thẻ bảo hiểm y tế như thế nào? Thông tin trên thẻ BHYT   có đúng với thông tin của bạn không? Thời gian sử dụng thẻ và quyền lợi của bạn ...

17:27 05/11/2020 Tin Tức

Cách tra cứu mã số BHXH MỚI NHẤT năm 2020

Cách tra cứu mã số BHXH MỚI NHẤT năm 2020

Quyết định 595/QĐ-BHXH ra đời và việc áp dụng mã số BHXH vào việc quản lý thông tin của người tham gia thay vì quản lý và sử dụng số sổ BHXH hiện còn ...

15:39 08/02/2020 Tin Tức

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH MỚI NHẤT

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH MỚI NHẤT

Hãng kiểm toán ES-GLOCAL xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc các thủ tục đăng ký tham gia BHXH mới nhất, áp dụng từ năm tài chính 2020, chi tiết ...

11:29 11/11/2020 Tin Tức

Quy định về bảo hiểm xã hội 2020

Quy định về bảo hiểm xã hội 2020

Hãng kiểm toán ES-GLOCAL xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc Quy định về bảo hiểm xã hội 2020 căn cứ theo Quyết định 505/QĐ-BHXH và Nghị định ...

17:25 05/11/2020 Tin Tức

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới bạn đọc Mức lương tối thiểu vùng 2018 để đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày ...

11:27 03/01/2020 Tin Tức

Mức lương tham gia BHXH 2020

Mức lương tham gia BHXH 2020

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới bạn đọc Mức lương tham gia BHXH 2020. Quy định về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y ...

11:29 03/01/2020 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top