1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

14:54 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ với bạn đọc bài viết 17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền13 lỗi sai thường gặp về hóa đơn và cách xử lý để giúp công việc kế toán trở nên dễ dàng hơn.

  17-sai-sot-ve-hoa-don-nhung-khong-bi-phat-tien.jpg
  17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

  17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

  Không bị phạt

  1/ Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  2/ Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  3/ Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC Trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt.

  Bị phạt cảnh cáo

  4/ Căn cứ Tiết b.1 Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC Trường hợp tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung quy định bắt buộc như trên nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác (trừ trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính) thì phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

  5/ Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo.

  6/ Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

  7/ Căn cứ Điều b Khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2-14/TT-BTC Phạt cảnh cáo nếu mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày 6 đến hết ngày 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

  8/ Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2014/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày kết thời hạn báo cáo.

  9/ Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2014/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ.

  10/ Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tính tiết giảm nhẹ.

  11/ Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tính tiết giảm nhẹ.

  12/ Căn cứ Khoản 4, Khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

  13/ Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày 1 đến hết ngày 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

  14/ Căn cứ Tiết b.1 Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với trường hợp lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

  15/ Căn cứ Tiết c.1 Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với trường hợp ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.

  16/ Căn cứ Tiết e.1 Điểm e Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC Nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập sai loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

  17/ Căn cứ Tiết a.1 Điểm a Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC Phạt cảnh cáo đối với trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

  13 lỗi sai thường gặp về hóa đơn và cách xử lý

  Để xử lý các lỗi sai thường gặp về hóa đơn mời quý bạn đọc xem chi tiết tại bảng dưới đây:

  STT Trường hợp Cách xử lý Căn cứ pháp lý
  1 Hóa đơn ghi thiếu địa chỉ tỉnh Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng các nội dung trên hóa đơn nhưng dòng địa chỉ của người mua hàng bị sai thì hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế Công văn 2186/TCT-CS ngày 24/05/2017
  2 Hóa đơn ghi sai ngày lập

  Nếu hóa đơn chưa kê khai thuế thì các bên lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn đã lập sai, đồng thời bên bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới giao cho bên mua

  Nếu hóa đơn đã kê khai thuế thì hai bên tiến hành lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giao cho bên mua.

  Công văn 9652/CT-TTHT ngày 26/10/2015
  3 Ghi thiếu mã số thuế Nếu hóa đơn ghi sai hoặc ghi thiếu MST của người mua thì bắt buộc doanh nghiệp phải lập biên bản kèm theo hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 20 TT39/2014/TT-BTC Công văn 9652/CT-TTHT ngày 26/10/2015
  4 Hóa đơn ghi sai mã số thuế Nếu hóa đơn ghi sai hoặc ghi thiếu MST của người mua thì bắt buộc doanh nghiệp phải lập biên bản kèm theo hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 20 TT39/2014/TT-BTC Công văn 53896/CT-HTr ngày 17/08/2015
  5 Hóa đơn ghi sai tên khách hàng Hóa đơn bên bán đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng mã số thuế người mua đúng thì các bên chỉ lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Công văn 8031/CT-TTHT ngày 19/08/2016
  6 Ghi sai tên hàng Hai bên lập biên bản điều chỉnh lại nội dung ghi sai đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm đã ghi sai (không được ghi lại các nội dung đã ghi đúng) Công văn 6803/CT-TTHT ngày 18//07/2016
  7 Hóa đơn ghi sai tên người mua Trường hợp hóa đơn ghi sai tên người mua, nhưng địa chỉ và MST vẫn đúng thì các bên chỉ cần lập biên bản, miễn lập hóa đơn điều chỉnh. Công văn 9249/CT-TTHT ngày 12/10/2015
  8 Ghi sai giá tính thuế GTGT Hai bên lập biên bản ghi rõ sai sót, sau đó bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giá tính thuế GTGT, tiền thuế GTGT và kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế. Công văn 1631/CT-TTHT ngày 25/02/2016
  9 Hóa đơn ghi sai số tiền chiết khấu

  Về nguyên tắc, trường hợp công ty lập sai hóa đơn về số tiền chiết khấu (ghi số tiền chiết khấu âm) và hóa đơn này đã kê khai thuế thì phải lập biên bản và lập hóa đơn điều chỉnh.

  Tuy nhiên, nếu sai sót không làm ảnh hưởng đến doanh thu, tiền thuế GTGT phải nộp, các chỉ tiêu khác vẫn ghi đúng và số lượng hóa đơn ghi sai lớn thì công ty được miễn lập hóa đơn điều chỉnh

  Công văn 14235/CT-TTHT ngày 31/12/2015
  10 Hóa đơn ghi sai và đã kê khai thuế

  Công ty phải lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh

  Công văn 898/CT-TTHT ngày 28/1/2016
  11 Được lập chung hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn ghi sai cùng bên mua

  Công ty có thể lập chung một hóa đơn điều chỉnh cho tất cả các hóa đơn ghi sai (phải cùng bên mua) và lập kèm bảng kê ghi rõ các hóa đơn sai cần điều chỉnh

  Công văn 10911/CT-TTHT ngày 04/11/2016
  12 Được lập 1 hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn ghi sai đơn giá

  Nếu công ty có nhiều hóa đơn mua hàng của cùng một nhà cung cấp bị sai đơn giá thì hai bên lập 01 biên bản và 01 hóa đơn điều chỉnh cho toàn bộ hóa đơn ghi sai đơn giá kèm theo bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh

  Công văn 9502/CT-TTHT ngày 03//10/2016
  13 Ghi sai thuế suất phải lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh

  Hai bên lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh để sửa lại thuế suất và tiền thuế GTGT

  Công văn 6653/CT-TTHT ngày 13/07/2016

  Trên đây, Hãng Kiểm toán Es-Glocal vừa chia sẻ với bạn đọc bài viết 17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền và 13 lỗi sai thường gặp về hóa đơn và cách xử lý để giúp công việc kế toán trở nên dễ dàng hơn.

  Mời quý bạn đọc theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp 17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

  menu
  024 66 66 33 69
  Top