1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tổng hợp những sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

Tin thuế

17:52 26/08/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Những sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền là gì? Các lỗi sai thường gặp về hóa đơn và cách xử lý như thế nào? Hãng kiểm toán ES-GLOCAL xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết dưới đây.

  sai sót về hóa đơn
  Sai sót về hóa đơn

  #1. Những sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

  Căn cứ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

  1/ Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 01 đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

  b) Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

  2/ Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

  b) Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (dùng quyển có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn;

  c) Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

  3/ Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Phạt cảnh cáo đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

  4/ Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ;

  b) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

  5/ Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

  6/ Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

  #2. Những lỗi sai thường gặp về hóa đơn và cách xử lý

  Để xử lý các lỗi sai thường gặp về hóa đơn mời quý bạn đọc xem chi tiết tại bảng dưới đây:

  STT Trường hợp Cách xử lý Căn cứ pháp lý
  1 Hóa đơn ghi thiếu địa chỉ tỉnh Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng các nội dung trên hóa đơn nhưng dòng địa chỉ của người mua hàng bị sai thì hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế Công văn 2186/TCT-CS ngày 24/05/2017
  2 Hóa đơn ghi sai ngày lập

  Nếu hóa đơn chưa kê khai thuế thì các bên lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn đã lập sai, đồng thời bên bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới giao cho bên mua

  Nếu hóa đơn đã kê khai thuế thì hai bên tiến hành lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giao cho bên mua.

  Công văn 9652/CT-TTHT ngày 26/10/2015
  3 Ghi thiếu mã số thuế Nếu hóa đơn ghi sai hoặc ghi thiếu MST của người mua thì bắt buộc doanh nghiệp phải lập biên bản kèm theo hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 20 TT39/2014/TT-BTC Công văn 9652/CT-TTHT ngày 26/10/2015
  4 Hóa đơn ghi sai mã số thuế Nếu hóa đơn ghi sai hoặc ghi thiếu MST của người mua thì bắt buộc doanh nghiệp phải lập biên bản kèm theo hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 20 TT39/2014/TT-BTC Công văn 53896/CT-HTr ngày 17/08/2015
  5 Hóa đơn ghi sai tên khách hàng Hóa đơn bên bán đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng mã số thuế người mua đúng thì các bên chỉ lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Công văn 8031/CT-TTHT ngày 19/08/2016
  6 Ghi sai tên hàng Hai bên lập biên bản điều chỉnh lại nội dung ghi sai đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm đã ghi sai (không được ghi lại các nội dung đã ghi đúng) Công văn 6803/CT-TTHT ngày 18//07/2016
  7 Hóa đơn ghi sai tên người mua Trường hợp hóa đơn ghi sai tên người mua, nhưng địa chỉ và MST vẫn đúng thì các bên chỉ cần lập biên bản, miễn lập hóa đơn điều chỉnh. Công văn 9249/CT-TTHT ngày 12/10/2015
  8 Ghi sai giá tính thuế GTGT Hai bên lập biên bản ghi rõ sai sót, sau đó bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giá tính thuế GTGT, tiền thuế GTGT và kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế. Công văn 1631/CT-TTHT ngày 25/02/2016
  9 Hóa đơn ghi sai số tiền chiết khấu

  Về nguyên tắc, trường hợp công ty lập sai hóa đơn về số tiền chiết khấu (ghi số tiền chiết khấu âm) và hóa đơn này đã kê khai thuế thì phải lập biên bản và lập hóa đơn điều chỉnh.

  Tuy nhiên, nếu sai sót không làm ảnh hưởng đến doanh thu, tiền thuế GTGT phải nộp, các chỉ tiêu khác vẫn ghi đúng và số lượng hóa đơn ghi sai lớn thì công ty được miễn lập hóa đơn điều chỉnh

  Công văn 14235/CT-TTHT ngày 31/12/2015
  10 Hóa đơn ghi sai và đã kê khai thuế

  Công ty phải lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh

  Công văn 898/CT-TTHT ngày 28/1/2016
  11 Được lập chung hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn ghi sai cùng bên mua

  Công ty có thể lập chung một hóa đơn điều chỉnh cho tất cả các hóa đơn ghi sai (phải cùng bên mua) và lập kèm bảng kê ghi rõ các hóa đơn sai cần điều chỉnh

  Công văn 10911/CT-TTHT ngày 04/11/2016
  12 Được lập 1 hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn ghi sai đơn giá

  Nếu công ty có nhiều hóa đơn mua hàng của cùng một nhà cung cấp bị sai đơn giá thì hai bên lập 01 biên bản và 01 hóa đơn điều chỉnh cho toàn bộ hóa đơn ghi sai đơn giá kèm theo bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh

  Công văn 9502/CT-TTHT ngày 03//10/2016
  13 Ghi sai thuế suất phải lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh

  Hai bên lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh để sửa lại thuế suất và tiền thuế GTGT

  Công văn 6653/CT-TTHT ngày 13/07/2016

  #3. Một số câu hỏi liên quan đến sai sót về hóa đơn

  Hỏi: Những sai sót nào về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền?

  Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ những sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền bạn xem tại đây nhé.

  Hỏi: Những lỗi sai thường gặp về hóa đơn và cách xử lý?

  Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ những lỗi sai thường gặp về hóa đơn và cách xử lý bạn xem tại đây nhé.

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về Sai sót về hóa đơn. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Tổng hợp những sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

  menu
  024 66 66 33 69
  Top