1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Những quy định MỚI NHẤT về việc trích khấu hao quyền sử dụng đất

17:00 19/08/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Quyền sử dụng đất (QSDĐ) được xếp vào loại tài sản cố định vô hình đặc biệt của doanh nghiệp. Để trích khấu hao quyền sử dụng đất được chính xác, kế toán cần nắm bắt được những quy định gì, sau đây ES-GLOCAL xin được chia sẻ những quy định mới nhất về trích khấu hao quyền sử dụng đất đến với bạn đọc.

  quyền sử dụng đất
  Quy định về trích khấu hao quyền sử dụng đất

  #1. Quyền sử dụng đất có được trích khấu hao?

  • Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 TT45/2013-TT/BTC, một tài sản cố định của doanh nghiệp, cụ thể là QSDĐ thỏa mãn là tài sản cố định vô hình khi đáp ứng các điều kiện sau:

  "Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

  - Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

  - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình."

  • QSDĐ được ghi nhận là TSCĐ vô hình bao gồm:

  - QSDĐ được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất không thời hạn).

  - QSDĐ thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 (01/07/2004) mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm đồng thời thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  - QSDĐ được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

  • QSDĐ khi đáp ứng đủ điều kiện là tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp, nhưng lại chưa chắc đã được trích khấu hao, cụ thể Khoản 1 Điều 9 TT45/2013-TT/BTC nêu rõ các TSCĐ không được trích khấu hao bao gồm:

  - TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

  - TSCĐ chưa khấu hao hết nhưng bị mất.

  - TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, trừ TSCĐ thuê tài chính.

  - TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

  - TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh...).

  - TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

  - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

  Vậy, chúng ta có thể khẳng định: QSDĐ chỉ được trích khấu hao khi đáp ứng đủ yêu cầu là tài sản cố định vô hình, đồng thời có thời hạn sử dụng đất, hay doanh nghiệp chỉ thực hiện trích khấu hao đối với tài sản cố định vô hình là QSDĐ có thời hạn, QSDĐ thuê. Đối với QSDĐ lâu dài, doanh nghiệp không trích khấu hao do coi là tài sản vĩnh viễn của doanh nghiệp.

  #2. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

  #2.1. Xác định nguyên giá

  Nguyên giá TSCĐ vô hình là QSDĐ được xác định như sau:

  Nguyên giá =

  Tổng chi phí phát sinh để có quyền sử dụng đất hợp pháp

  + Chi phí đền bù, giải phóng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (1)

  Hoặc: Nguyên giá = Giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn

  (1): Chi phí không bao gồm các chi phí xây dựng công trình trên đất

  #2.2 Thời hạn trích khấu hao

  Căn cứ theo khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ được ban hành cùng với TT45/2013-TT/BTC đã được chúng tôi chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết trước đây, TSCĐ vô hình là QSDĐ đủ điều kiện trích khấu hao có thời gian trích khấu hao tối thiểu từ 2 năm đến tối đa 20 năm. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị QSDĐ có thời hạn, QSDĐ thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

  Cụ thể: tài sản cố định vô hình là QSDĐ có thời hạn trong vòng 18 năm, doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao theo các phương pháp khấu hao thông thường với thời hạn trích tương ứng với thời gian sử dụng đất, trên đây là 18 năm.

  #2.3. Phương pháp tính khấu hao

  TSCĐ vô hình là QSDĐ có thể được trích khấu hao theo một trong các phương pháp sau:

  - Phương pháp khấu hao đường thẳng: TSCĐ được trích khấu hao ổn định theo các năm.

  - Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

  Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

  TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);
  • Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

  #3. Một số câu hỏi liên quan đến quyền sử dụng đất

  Hỏi: Quyền sử dụng đất là gì?

  Trả lời: QSDĐ là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho... từ chủ thể có quyền.

  Hỏi: Quyền sử dụng đất có trích khấu hao không?

  Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ quyền sử dụng đất có trích khấu hao không bạn xem tại đây nhé.

  Hỏi: Cách xác định nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất?

  Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ cách xác định nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bạn xem tại đây nhé.

  Hỏi: Thời gian trích khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất?

  Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ thời gian trích khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bạn xem tại đây nhé.

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về quyền sử dụng đất. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Những quy định MỚI NHẤT về việc trích khấu hao quyền sử dụng đất

  menu
  024 66 66 33 69
  Top