1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Những Quyền của kiểm toán viên hành nghề ở Việt Nam

12:37 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ những Quyền của kiểm toán viên hành nghề ở Việt Nam. Khi hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề có các quyền sau đây:

  1. Hành nghề kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập;

  2. Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ;

  3. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán; yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ của đơn vị được kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán; kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm toán;

  4. Kiểm tra, xác nhận các thông tin kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm toán.

  5. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến nội dung kiểm toán thông qua đơn vị được kiểm toán.

  6. Quyền khác theo quy định của pháp luật.

  logo zalo

  Hỏi đáp Những Quyền của kiểm toán viên hành nghề ở Việt Nam

  menu
  024 66 66 33 69
  Top