1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất

13:49 13/04/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Những nội dung chính Nghị định 41/2020/NĐ-CP về Gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất (NĐ 41) gồm một số nội dung chính sau đây:

  1. Các đối tượng được hưởng gia hạn:

  Những đối tượng được hưởng gia hạn được quy định chi tiết tại Điều 2, Nghị định 41/2020/NĐ-CP cơ bản gồm:

  - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất ô tô và xe có động cơ khác…

  - Các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch…

  - Kinh doanh vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hộị; hoạt động kinh doanh bất động sản…

  - Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

  - Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

  - ...

  Xem thêm tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ tại đây!

  2. Các loại thuế được gia hạn và thời gian gia hạn

  a. Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu);

  Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế....

  b. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp;

  Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế...

  c. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh;

  d. Đối với tiền thuê đất;

  Xem chi tiết xem Điều 3, Nghị định 41/2020/NĐ-CP

  3. Trình tự và thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất

  a. Nộp đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuế đất (Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP)

  b. Cách thức: Điện tử, Trực tiếp, Bưu điện;

  Xem thêm hướng dẫn lập đề nghị gia hạn thuế trên hệ thống thuế điện tử tại đây!

  c. Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020;

  Xem chi tiết tại Điều 4, Nghị định 41/2020/NĐ-CP tại đây

  Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  Tải về

  logo zalo

  Hỏi đáp Nghị định 41/2020/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất

  menu
  024 66 66 33 69
  Top