1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Các mức phạt liên quan tới Báo cáo tài chính năm 2021

Tin thuế

11:11 26/08/2021 Tin Tức Hai Nguyen 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết các mức phạt liên quan tới báo cáo tài chính năm 2021 mới nhất. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Thời hạn nộp Báo cáo tài chính là khi nào, Nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan nào, Cách nộp và thuyết minh BCTC qua mạng và Mức phạt khi chậm nộp BCTC,..

  Các mức phạt liên quan đến Báo cáo tài chính
  Các mức phạt liên quan đến Báo cáo tài chính

  Để tiện theo dõi các bạn lướt qua nội dung dưới đây trước nhé:

  #1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp

  #1.1 Đối với doanh nghiệp nhà nước

  - Thời hạn nộp BCTC quý:

  + Đơn vị kế toán phải nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

  + Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp BCTC quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

  - Thời hạn nộp BCTC năm:

  + Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

  + Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

  #1.2 Đối với các loại doanh nghiệp khác

  + Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày;

  + Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

  #2. Nơi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp

  Nơi nhận báo cáo
  Các loại Doanh nghiệp Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính Cơ quan Thuế Cơ quan Thống kê DN cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh
  1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x x x x x
  2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
  3. Các loại doanh nghiệp khác Năm x x x x

  - Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp BCTC cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

  + Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

  + Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp BCTC cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

  - Các doanh nghiệp phải gửi BCTC cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

  - Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

  - Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán BCTC thì phải kiểm toán trước khi nộp BCTC theo quy định. BCTC của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào BCTC khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

  - Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp BCTC là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

  - Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp BCTC theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp BCTC cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

  - Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp BCTC năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

  #3. Các mức phạt liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

  Quy định về phạt nộp chậm báo cáo tài chính mới nhất 2021 đang được thực hiện theo điều 10,11,12 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:

  #3.1 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán

  Theo điều 10 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về xử phạt vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán như sau:

  "1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;

  b) Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận."

  => Có thể thấy mức phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán lên tới 20 triệu đồng, vì vậy đơn vị cần lưu ý lắm rõ những quy định mức phạt trên để tránh những sai sót sảy ra.

  #3.2 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính

  Theo điều 11 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về xử phạt vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán như sau:

  "1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;

  b) Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;

  b) Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Không lập báo cáo tài chính theo quy định;

  b) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

  c) Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  c) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

  b) Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này."

  Như vậy, đối với TH thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đến 50.000.000 đồng.

  #3.3 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

  Theo điều 12 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về xử phạt vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán như sau:

  "1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

  b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

  b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

  c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

  d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

  đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

  b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này."

  Chú ý:

  - Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

  - Đây là mức phạt chậm nộp BCTC

  - Ngoài ra còn có mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế (Tờ khai Quyết toán thuế TNDN, TNCN...)

  >>>Xem thêm bài Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tại đây nhé!

  #4. Những câu hỏi liên quan thường gặp

  Hỏi: Trường hợp không nộp báo cáo tài chính hoặc không công khai báo cáo tài chính theo quy định cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ bị phạt bao nhiêu?

  Trả lời: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng bạn nhé.

  Hỏi: Thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

  Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn xem tại đây nhé.

  Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa tổng hợp đến bạn đọc những lưu ý quan trọng về các mức phạt liên quan tới báo cáo tài chính năm 2021. ES-GLOCAL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ về những quy định về các mức phạt liên quan tới báo cáo tài chính năm 2021 trong thời gian sớm nhất:https://es-glocal.com/hoi-dap/.Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Các mức phạt liên quan tới Báo cáo tài chính năm 2021

  menu
  024 66 66 33 69
  Top