1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thời điểm xác định nghĩa vụ thuế GTGT

Tin thuế

10:52 14/01/2021 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ về thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như sau:

  thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT
  Thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT

  Căn cứ theo Điều 8, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT đối với các trường hợp cụ thể như sau:

  - Đối với bán hàng hoá: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  - Đối với cung ứng dịch vụ: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Dịch vụ viễn thông tính theo thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

  - Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch: là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hoá đơn tính tiền.

  - Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê: là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

  - Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu: là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  - Đối với hàng hoá nhập khẩu: là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

  logo zalo

  Hỏi đáp Thời điểm xác định nghĩa vụ thuế GTGT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top