1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hàm RANK trong Excel và các ứng dụng

Chia sẻ

13:44 17/12/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hàm RANK là gì? Cú pháp, ý nghĩa và ứng dụng của hàm RANK trong Excel như thế nào? Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin trân trọng gửi đến bạn đọc bài chia sẻ Hàm RANK trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi!

Hàm Rank trong Excel
Hàm Rank trong Excel

Dưới đây là nội dung chi tiết của bài viết, các bạn theo dõi có gì thắc mắc thì đặt câu hỏi theo hướng dẫn ở cuối bài nhé!

#1. Tổng quan về hàm RANK

Khi làm việc với bảng thống kê số liệu trên Excel cần phân loại thứ hạng, bảng khảo sát tăng trưởng thì chúng ta cần sử dụng hàm RANK. Hàm RANK giúp trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số là kích thước của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách (Nếu bạn cần sắp xếp danh sách, thì thứ hạng của số là vị trí của nó). Cách sử dụng hàm này cũng tương đối dễ dàng như những hàm Excel cơ bản khác.

Hiện nay, hàm RANK đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Các bạn có thể xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ vì hàm RANK có thể sẽ không còn sẵn dùng ở các phiên bản tương lai của Excel.

Hàm có thể dùng để thay thế cho hàm RANK là hàm RANK.AVG và hàm RANK.EQ.

#2. Cú pháp và cách sử dụng hàm RANK

=RANK(number,ref,[order])

Cú pháp hàm RANK có các đối số dưới đây:

- Number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.

- Ref: Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong tham chiếu sẽ được bỏ qua.

- Order: Tùy chọn. Một con số chỉ rõ cách xếp hạng số.

+ Nếu Thứ tự là 0 (không) hoặc được bỏ qua, thì Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự giảm dần.

+ Nếu Thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác không, thì Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự tăng dần.

Hàm RANK cho các số trùng lặp cùng một thứ hạng. Tuy nhiên, sự có mặt của các số trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Ví dụ, trong một danh sách số nguyên sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu số 10 xuất hiện hai lần và có thứ hạng là 5, thì số 11 sẽ có thứ hạng 7 (không có số nào có thứ hạng 6).

Ví dụ 1: Xếp hạng số liệu bình quân tỉ suất lợi nhuận ngành của các doanh nghiệp dưới đây theo thứ tự tăng dần

Hàm Rank trong Excel

Tại ô F7, ta gõ công thức:

=RANK(D7;$D$7:$D$16;1)

Hàm Rank trong Excel

Nhấn Enter và kéo công thức, ta được kết quả:

Hàm Rank trong Excel

Với cách sử dụng hàm RANK, những ô có cùng giá trị sẽ được trả về cùng vị trí.

#3. Hàm thay thế RANK.AVG và RANK.EQ

#3.1. Hàm RANK.AVG

Mô tả
Hàm RANK.AVG trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số: kích cỡ của số đó trong mối tương quan với các giá trị khác trong danh sách; nếu nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, thì trả về thứ hạng trung bình.

Cú pháp:

=RANK.AVG(number,ref,[order])

Cú pháp hàm RANK.AVG có các đối số sau đây:

- Number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.

- Ref: Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong Tham chiếu sẽ được bỏ qua.

- Order: Tùy chọn. Một con số chỉ rõ cách xếp hạng số.

+ Nếu Thứ tự là 0 (không) hoặc được bỏ qua, thì Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự giảm dần.

+ Nếu Thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác không, thì Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ 2: Sử dụng dữ liệu ở ví dụ 1, xếp lại thứ tự của doanh nghiệp trong trường hợp dùng hàm RANK.AVG:

Khi đó, ta có công thức:

Hàm RANK.AVG trong Excel

Kết quả trả về:

Hàm RANK.AVG trong Excel

#3.2. Hàm RANK.EQ

Mô tả
Hàm RANK.EQ trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Kích cỡ của nó có tương quan với các giá trị khác trong danh sách; nếu nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, thì trả về thứ hạng cao nhất của tập giá trị đó.

Nếu bạn cần sắp xếp danh sách, thì thứ hạng của số là vị trí của nó.

Cú pháp

=RANK.EQ(number,ref,[order])

Cú pháp hàm RANK.EQ có các đối số sau đây:

- Number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.

- Ref: Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong Ref sẽ được bỏ qua.

- Order: Tùy chọn. Một con số chỉ rõ cách xếp hạng số.

+ Nếu Thứ tự là 0 (không) hoặc được bỏ qua, thì Excel xếp hạng Số giống như khi Tham chiếu là một danh sách theo thứ tự giảm dần.

+ Nếu Thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác không, thì Excel xếp hạng Số giống như khi Tham chiếu là một danh sách theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ 3: Sử dụng dữ liệu ở ví dụ 1, xếp lại thứ tự của doanh nghiệp trong trường hợp dùng hàm RANK.EQ:

Hàm RANK.EQ trong Excel

Kết quả trả về:

Hàm RANK.EQ trong Excel

Hàm RANK.EQ cho các số trùng lặp cùng một thứ hạng. Tuy nhiên, sự có mặt của các số trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Trong ví dụ trên, danh sách sắp xếp theo thứ tự tăng dần, giá trị 4,76%, vị trí thứ 4 xuất hiện hai lần và có thứ hạng là 4, thì giá trị tiếp theo là 4,97% sẽ có thứ hạng 6 (không có số nào có thứ hạng 5).

#4. Một số câu hỏi liên quan đến hàm RANK

Hỏi: Làm thế nào để xếp hạng trong Excel với hàm RANK?

Trả lời: Các bạn tham khảo bài viết về cách sử dụng hàm RANK trên đây nhé!

Hỏi: Hàm RANK dùng để làm gì?

Trả lời: Hàm RANK giúp trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số là kích thước của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách (Nếu bạn cần sắp xếp danh sách, thì thứ hạng của số là vị trí của nó)

Hỏi: Điểm khác giữa hàm RANK.AVG và hàm RANK.EQ

Hàm RANK.EQ: Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Kích cỡ của nó có tương quan với các giá trị khác trong danh sách; nếu nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, thì trả về thứ hạng cao nhất của tập giá trị đó.

Hàm RANK.AVG: Trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số: kích cỡ của số đó trong mối tương quan với các giá trị khác trong danh sách; nếu nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, thì trả về thứ hạng trung bình.

Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ cho các bạn cú pháp và ứng dụng của hàm RANK trong Excel. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì trong quá trình thực hiện các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới bài viết về cách sử dụng hàm RANK trong công việc. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Hàm RANK trong Excel và các ứng dụng

menu
024 66 66 33 69
Top