1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

15:51 01/04/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) hân hạnh chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Chào bán cổ phiếu ra công chúng
  Chào bán cổ phiếu ra công chúng

  Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

  Chào bán cổ phiếu ra công chúng là việc bán cổ phiếu rộng rãi ra cho một số lượng lớn nhà đầu tư không xác định nhằm mục đích tăng vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh.

  Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng được thực hiện bằng một trong các phương thức sau đây:

  - Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;

  - Chào bán cổ phiếu cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

  Trong đó, "không kể nhà đầu tư chuyển nghiệp" tức là không kể nhà đầu tư là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  - Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

  Để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

  - Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

  - Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

  - Công ty đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng phải cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  Bên cạnh đó, trong một số trường hợp đặc biệt, thì điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng cũng được quy định linh hoạt và phù hợp theo. Ví dụ: chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực cơ sở vật chất, hạ tầng; Chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập doanh nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ cao....

  Nguồn: phaplykhoinghiep.vn

  CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  • Khoản 12 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006
  • Khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán 2006
  • Khoản 7 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

  http://es-glocal.com/dieu-kien-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

  http://es-glocal.com/quy-dinh-ve-viec-mua-lai-co-phan-theo-quyet-dinh-cua-cong-ty.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

  menu
  024 66 66 33 69
  Top