2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Đăng ký bổ sung ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử bằng hệ thống etax

15:35 11/12/2017 Tin Tức

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Hướng dẫn Đăng ký bổ sung ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử bằng hệ thống etax mới nhất hiện nay

Đăng ký bổ sung ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử bằng hệ thống etax

Bước 1: NNT chọn menu Quản lý tài khoản, sau đó chọn tiếp Thay đổi thông tin dịch vụ

  • Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin dịch vụ

Bước 2: Chọn Đăng ký bổ sung NH

  • Hiển thị màn hình đăng ký bổ sung ngân hàng
Đăng ký thay đổi thông tin ngân hàng
Đăng ký thay đổi thông tin ngân hàng

Bước 3: Chọn ngân hàng đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử, sau đó chọn “Tiếp tục

  • Hệ thống hiển thị màn hình thông tin người nộp thuế.
Thông tin chi tiết từng ngân hàng
Thông tin chi tiết từng ngân hàng

Lưu ý:

  • Tên chủ tài khoản và số tài khoản NNT có thể nhập hoặc để trống

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

  • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.
Đăng ký thay đổi bổ xung thông tin giao dịch điện tử
Đăng ký thay đổi bổ xung thông tin giao dịch điện tử

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

  • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN
  • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của NNT.

Lưu ý:

  • Trường hợp NNT sử dụng 2 CKS cho hai dịch vụ khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử. Khi đăng ký bổ sung ngân hàng, NNT phải ký bằng CKS đăng ký dịch vụ-nộp thuế điện tử ở bước ký này

Mời các bạn xem tiếp:

logo zalo
Top