1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Đăng ký bổ sung ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử bằng hệ thống etax

22:35 11/12/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Hướng dẫn Đăng ký bổ sung ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử bằng hệ thống etax mới nhất hiện nay

  Đăng ký bổ sung ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử bằng hệ thống etax

  Bước 1: NNT chọn menu Quản lý tài khoản, sau đó chọn tiếp Thay đổi thông tin dịch vụ

  • Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin dịch vụ

  Bước 2: Chọn Đăng ký bổ sung NH

  • Hiển thị màn hình đăng ký bổ sung ngân hàng
  Đăng ký thay đổi thông tin ngân hàng
  Đăng ký thay đổi thông tin ngân hàng

  Bước 3: Chọn ngân hàng đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử, sau đó chọn “Tiếp tục

  • Hệ thống hiển thị màn hình thông tin người nộp thuế.
  Thông tin chi tiết từng ngân hàng
  Thông tin chi tiết từng ngân hàng

  Lưu ý:

  • Tên chủ tài khoản và số tài khoản NNT có thể nhập hoặc để trống

  Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

  • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.
  Đăng ký thay đổi bổ xung thông tin giao dịch điện tử
  Đăng ký thay đổi bổ xung thông tin giao dịch điện tử

  Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

  • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN
  • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của NNT.

  Lưu ý:

  • Trường hợp NNT sử dụng 2 CKS cho hai dịch vụ khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử. Khi đăng ký bổ sung ngân hàng, NNT phải ký bằng CKS đăng ký dịch vụ-nộp thuế điện tử ở bước ký này

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Đăng ký bổ sung ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử bằng hệ thống etax

  menu
  024 66 66 33 69
  Top