1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có phải quyết toán thuế hay không?

13:32 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có phải quyết toán thuế hay không? Việc thay đổi này không làm thay đổi mã số thuế hay tên công ty thì công ty có phải quyết toán thuế không? \

  Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 16 Sửa đổi Điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

  “2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.”

  Theo quy định trên, công ty bạn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên sang Công ty TNHH một thành viên nhưng không thay đổi tên, mã số thuế, tức là công ty mới tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi, nên công ty bạn không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, công ty bạn chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

  logo zalo

  Hỏi đáp Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có phải quyết toán thuế hay không?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top