1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có phải quyết toán thuế hay không?

11:33 08/09/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có phải quyết toán thuế hay không? Việc thay đổi này không làm thay đổi mã số thuế hay tên công ty thì công ty có phải quyết toán thuế không? ES-GLOCAL xin chia sẻ tới các bạn qua bài viết dưới đây.

  #1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hoạt động thường xuyên diễn ra trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Theo đó chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được hiểu là việc doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp với quy mô, phát triển và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

  #2. Những trường hợp không phải quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 16 Sửa đổi Điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

  “2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.”

  Theo quy định trên, nếu doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế:

  + Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần hoặc ngược lại, nhưng bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
  + Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần nhưng bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
  Lưu ý: Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp khác thì phải khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà không thuộc trong các trường hợp trên.

  #3. Thủ tục quyết toán thuế

  - Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

  “Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

  - Theo Khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC hồ sơ khai quyết toán thuế bao gồm các giấy tờ sau:

  + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

  + Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

  + Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế).

  ...

  + Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

  #4. Một số câu hỏi liên quan đến chuyển đổi loại hình công ty

  Hỏi: Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp khác có phải khai quyết toán thuế TNDN không?

  Trả lời: Doanh nghiệp tư nhân phải khai quyết toán thuế TNDN khi chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp khác bạn nhé.

  Hỏi: Những trường hợp nào không phải quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

  Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ những trường hợp không phải khai quyết toán thuế khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác bạn xem tại đây nhé.

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về chuyển đổi loại hình công ty. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có phải quyết toán thuế hay không?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top