1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai thuế GTGT hay không?

14:51 16/09/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Chi phí hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai thuế GTGT hay không? Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ những điều cần biết về hỗ trợ chi phí vẫn chuyển và việc chi phí vận chuyển có được kê khai thuế GTGT hay không?

Để tiện theo dõi các bạn lướt qua nội dung dưới đây trước nhé:

#1. Thuế GTGT về tiền hỗ trợ vận chuyển được quy định trong doanh nghiệp

Tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định…”

Như vậy theo như những quy định trên. Tiền hỗ trợ vận chuyển được tính là một khoản hỗ trợ thì:

+ Kế toán không phải kê khai chịu thuế GTGT.

+ Không yêu cầu bắt buộc phải xuất hoá đơn.

+ Bên chi tiền lập chứng từ liên quan và phiếu chi tiền.

+ Bên nhận tiền lập phiếu thu tiền.

#2. Thuế TNDN về tiền hỗ trợ vận chuyển trong doanh nghiệp

- Căn cứ theo quy định tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trừ những khoản chi không được trừ có quy định và được nêu cụ thể tại khoản 2 điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

+ Những khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Các khoản chi có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Với những khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Căn cứ theo quy định tại công văn số 24857/CT-TTHT của cục thuế Hà Nội có quy định về khoản chi hỗ trợ vận chuyển cho nhà phân phối có ghi rõ như sau:

Những khoản chi hỗ trợ vận chuyển nêu trên được thanh toán cho nhà phân phối bằng cách bù trừ với giá trị hàng hoá mua vào của nhà phân phối hoặc thanh toán qua ngân hàng theo uỷ nhiệm chi và được quy định cụ thể trong hợp đồng hay phụ lục hợp đồng, có biên bản xác nhận chi phí hỗ trợ vận chuyển giữa hai bên thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu như đáp ứng đủ các điều kiện đã quy định tại điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính.

Như vậy theo những quy định đã được nêu rõ ở trên thì khoản chi hỗ trợ vận chuyển cho nhà phân phối của doanh nghiệp nếu có đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ hợp pháp thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

#3. Cách xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển

- Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

- Theo khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

- Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+) Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

- Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+) Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

+) Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

- Theo Công văn 9935/CT-TTHT ngày 14/10/2016 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

"..Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng với khách hàng bao gồm hoạt động cung cấp hàng hóa và hoạt động cung ứng dịch vụ, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa và thời điểm hoàn thành dịch vụ khác nhau thì Công ty lập hai hóa đơn tương ứng với từng hoạt động sản xuất để giao cho khách hàng theo đúng quy định về thời điểm lập hóa đơn nêu trên ..."

Kết luận:

- Nếu ngày giao hàng và ngày hoàn thành dịch vụ vận chuyển trong cùng 1 ngày thì được lâp chung 1 hóa đơn

- Nếu ngày giao hàng và ngày hoàn thành dịch vụ vận chuyển là 2 ngày ngày khác nhau thì phải lập 2 hóa đơn khác nhau.

#4. Một số câu hỏi liên quan thường gặp

Hỏi: Chi phí hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai thuế GTGT hay không?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ chi phí hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai thuế GTGT hay không bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Khoản chi hỗ trợ vận chuyển cho nhà phân phối của doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Trả lời: Theo những quy định đã được nêu rõ ở trên thì khoản chi hỗ trợ vận chuyển cho nhà phân phối của doanh nghiệp nếu có đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ hợp pháp thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN bạn nhé!

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa tổng hợp đến bạn đọc những lưu ý quan trọng đối với chi phí hỗ trợ vận chuyển. ES-GLOCAL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất:https://es-glocal.com/hoi-dap/.Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Chi phí hỗ trợ vận chuyển có phải kê khai thuế GTGT hay không?

menu
024 66 66 33 69
Top