1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

U23 Việt Nam nhận tiền thưởng có phải chịu thuế TNCN theo Luật thuế TNCN

22:28 30/01/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Với các khoản tiền thưởng do các tổ chức, cá nhân tăng cho tập thể, cá nhân các cầu thủ U23 Việt Nam có phải nộp thuế TNCN. Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ các khoản tiền thưởng cho các mạnh thường quân tặng, các cầu thủ U23 Việt Nam theo Luật thuế TNCN hiện hành chi tiết như sau:

  Đối với các phần thưởng mà các cá nhân hay tập thể các cầu thủ nhận được được hiểu theo Luật thuế TNCN như sau:

  1. Nếu xem các khoản lợi ích mà các cá nhân, đội bóng U23 Việt Nam nhận được như một khoản tiền thưởng: Chúng ta lý giải như sau:

  Theo Khoản 3, Điều 3, Luật thuế TNCN năm 2007 hiện hành:

  "6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

  a) Trúng thưởng xổ số;

  b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

  c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino;

  d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác."

  Như vậy: Phần thu nhập từ các đơn vị, cá nhân thưởng cho các cầu thủ U23 Việt Nam nhận được vừa qua KHÔNG nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật thuế TNCN 2007 hiện hành về các khoản thu nhập từ trúng thưởng đang điều chỉnh.

  2. Nếu xem các khoản lợi ích mà các cá nhân, đội bóng U23 Việt Nam nhận được như một khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công: Như một số trang tin đang cho rằng khoản thu nhập của các cá nhân hay tập thể đổi tuyển U23 Việt Nam xem đó như một khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là KHÔNG phù hợp.

  Căn cứ Khoản 2, Điều 3, Luật thuế TNCN 2007 hiện hành quy định:

  "2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;

  c) Tiền thù lao dưới các hình thức;

  d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;

  đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;

  e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

  Như vậy, các khoản tiền thưởng nằm trong nhóm thu nhập từ tiền lương, tiền công (là thu nhập của người lao động nhận được từ người sử dụng lao động) thì sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo đó trường hợp thu nhập nhận được của cá nhân hay tập thể đội tuyển U23 Việt Nam nhận được từ các nhà hảo tâm là tổ chức hay cá nhân vừa qua sẽ KHÔNG phải là thu nhập từ tiền lương và tiền công như một số trang tin đã đưa.

  3. Nếu xem các khoản thu nhập các cá nhân hay tập thể cầu thủ nhận được như Quà tặng:

  Chúng ta lý giải như sau:

  Theo khoản 10, Điều 3, Luật thuế TNCN 04/2007/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định: "10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác PHẢI đăng ký sở hữu HOẶC đăng ký sử dụng."

  Chi tiết tại thông tư 111/2013/TT-BTC

  Căn cứ Điều 16, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ tài chính ban hành về căn cứ tính thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng:

  Tại khoản 1 điều 16 quy định chi tiết như sau: "Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:

  a) Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán: giá trị tài sản nhận thừa kế là giá trị chứng khoán tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu, cụ thể như sau:

  a.1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

  a.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp trên: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

  b) Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

  c) Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản được xác định như sau:

  c.1) Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản.

  c.2) Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

  Trường hợp không xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

  d) Đối với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác PHẢI đăng ký quyền sở hữu HOẶC quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng."

  Như vậy: Phần thu nhập từ các đơn vị, cá nhân như: Vietcombank, Vietinbank,....hay những khoản thưởng nóng của các cá nhân hảo tâm tặng (thưởng) sẽ KHÔNG phải chịu thuế TNCN. Bởi lẽ những khoản tiền thưởng mà tổ chức, cá nhân tặng bằng tiền không đăng ký trước với ban tổ chức, theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, người nhận thưởng không phải chịu thuế TNCN.

  Tổng kết: Về bản chất các khoản lợi ích mà cá nhân hay đội tuyển U23 Việt Nam được nhận từ các nhà hảo tâm là tổ chức hoặc cá nhân vừa qua là một khoản thu nhập từ QUÀ TẶNG "tài sản khác" theo Luật thuế TNCN và không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước. Do vậy khoản thu nhập này sẽ KHÔNG phải chịu thuế TNCN theo Luật thuế TNCN hiện hành.

  Nguồn: Hãng kiểm toán Es-Glocal

  logo zalo

  Hỏi đáp U23 Việt Nam nhận tiền thưởng có phải chịu thuế TNCN theo Luật thuế TNCN

  menu
  024 66 66 33 69
  Top