1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không

15:35 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Tiêu dùng nội bộ là gì, Các hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ ra làm sao, Hàng hóa cho biếu tặng có phải lập hóa đơn GTGT không, Cách viết hóa đơn,...

  Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn
  Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn

  Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không

  Theo điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC:

  - Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

  "Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ" tại điều khoản này được hiểu bao gồm các trường hợp: xuất chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh"

  (Theo Công văn số 12755/CT-TTHT ngày 15/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM)

  Ví dụ: Công ty ABC là DN sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thì không phải tính nộp thuế GTGT.

  Ví dụ: Công ty B sản xuất hàng may mặc có 2 phân xưởng là phân xưởng sợi và phân xưởng may. Công ty B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải tính và nộp thuế GTGT.

  Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC):

  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)".

  Kết luận: Khi xuất hàng luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không cần phải lập hóa đơn (tức là không phải kê khai), chỉ cần lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

  Trên đây là toàn bộ bài viết để trả lời cho câu hỏi: Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không

  http://es-glocal.com/hang-hoa-dich-vu-tieu-dung-noi-bo-co-phai-lap-hoa-don-gtgt-khong.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  Hàng hóa cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo có phải lập hóa đơn GTGT không

  http://es-glocal.com/hang-cho-bieu-tang-khuyen-mai-quang-cao-co-phai-lap-hoa-don-khong.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không

  menu
  024 66 66 33 69
  Top