1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng

Tin thuế

12:32 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Theo quy định quản lý và sử dụng hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn của dịch vụ được quy định rất cụ thể về thời gian xuất hóa đơn, thời gian ghi nhận doanh thu… Đối với dịch vụ xây dựng thì thời điểm xuất hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh thu được quy định thế nào? Kiểm toán Es-Glocal sẽ chia sẻ vấn đề này qua bài viết:

  Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng.

  1. Dịch vụ xây dựng bao gồm những dịch vụ nào?
  Khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014 quy định:

  “21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.”

  Theo quy định trên, dịch vụ xây dựng bao gồm:

  • Lập quy hoạch xây dựng,
  • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình,
  • Khảo sát xây dựng,
  • Thiết kế xây dựng,
  • Thi công xây dựng,
  • Giám sát xây dựng,
  • Quản lý dự án,
  • Lựa chọn nhà thầu,
  • Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng,
  • Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
  • Hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình

  2. Thời điểm xuất hóa đơn của dịch vụ xây dựng.

  Điểm a Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ quy định tiêu thức “ngày tháng năm” lập hóa đơn:

  “Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng; lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

  Theo Công văn số 63723/CT-HTr ngày 1/10/2015 của Cục thuế Hà nội quy định:

  “… khi nhận tiền tạm ứng hợp đồng (thời điểm tạm ứng chưa nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình) Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền tạm ứng này.”

  Theo quy định trên, thời điểm lập hóa đơn cho dịch vụ xây dựng là:

  • Thời điểm nghiệm thu bàn giao khối lượng dịch vụ hoàn thành;
  • Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa;
  • Khi nhận tạm ứng, doanh nghiệp chưa phải lập hóa đơn.

  3. Thời điểm xác định doanh thu thuế của dịch vụ xây dựng.

  Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

  “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

  Điểm m, khoản 3 điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu xây dựng như sau:

  “m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.”

  Theo quy định trên, thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN của dịch vụ xây dựng là:

  • Thời điểm nghiệm thu bàn giao khối lượng dịch vụ hoàn thành
  • Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa
  • Cùng với thời điểm xuất hóa đơn.

  Lưu ý: Khi nhận tạm ứng từ lần thứ 2, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn cho khối lượng hoàn thành tại thời điểm nhận ứng lần 2.\

  Mời các bạn tham khảo: Công văn số 63723/CT-HTr

  logo zalo

  Hỏi đáp Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng

  menu
  024 66 66 33 69
  Top