1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thẩm quyền xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi thuộc về ai?

13:41 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Thẩm quyền xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi thuộc về ai?

  Thẩm quyền xử lý nợ thuộc về ai
  Thẩm quyền xử lý nợ thuộc về ai

  Thẩm quyền xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi thuộc về ai?

  Theo điều 4 khoản 6 Thông tư 229/2009-TT/BTC quy định:

  Thẩm quyền xử lý nợ:

  Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp có Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên) hoặc chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, các bằng chứng liên quan đến các khoản nợ để quyết định xử lý những khoản nợ phải thu không thu hồi được và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý trách nhiệm theo chế độ hiện hành.

  Mời bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Thẩm quyền xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi thuộc về ai?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top