1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: 07-2019

Bảng câu hỏi tóm tắt về Chuyển giá

Bảng câu hỏi tóm tắt về Chuyển giá

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin tóm tắt lại một số điểm quan trọng có thay đổi trong về Nghị định số 20/2017/NĐ-CP để quy định quản lý thuế đối với DN ...

18:51 01/10/2019 Tin Tức

Những lưu ý khi Quyết toán thuế

Những lưu ý khi Quyết toán thuế

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL chia sẻ một vài kinh nghiệm quyết toán thuế tại doanh nghiệp về TNDN, TNCN cho các loại hình công ty Thương mại, xuất nhập, ...

08:48 18/10/2019 Tin Tức

Cách kiểm tra báo cáo tài chính Doanh nghiệp

Cách kiểm tra báo cáo tài chính Doanh nghiệp

Cách kiểm tra báo cáo tài chính được thực hiện như thế nào? Sau khi các bạn đã nhập số liệu từ chứng từ vào phần mềm kế toán làm thế nào để các bạn ...

16:42 09/01/2021 Tin Tức

So sánh Thông tư 66 và Nghị định 20

So sánh Thông tư 66 và Nghị định 20

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin chia sẻ bản so sánh những điểm giống và khác nhau cơ bản của Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 66/2010/TT-BTC về xác ...

18:57 01/10/2019 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top