1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Sự khác nhau giữa Chi phí trả trước và Chi phí phải trả

14:51 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Chi phí trả trước và Chi phí phải trả là 2 tài khoản khác nhau và mang trong nó 2 nội dung phản ánh khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người dễ nhầm lẫn 2 tài khoản này dẫn đến hạch toán thiếu chính xác. Để làm rõ vấn đề này, Hãng Kiểm toán ES- Glocal sẽ cùng bạn đi tìm hiểu nhé.

  Sự khác nhau giữa chi phí trả trước và chi phí phải trả
  Sự khác nhau giữa chi phí trả trước và chi phí phải trả

  Sự khác nhau giữa Chi phí trả trước và Chi phí phải trả

  1. Chi phí trả trước:

  Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

  Để tìm hiểu kỹ hơn, mời bạn tham khảo: Chi phí trả trước là gì và hạch toán như thế nào theo Thông tư 200

  2. Chi phí phải trả:

  Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.
  Tài khoản này còn phản ánh cả các khoản phải trả cho người lao động trong kỳ như phải trả về tiền lương nghỉ phép và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo phải trích trước.

  Để tìm hiểu kỹ hơn, mời bạn tham khảo: chi phí phải trả là gì và hạch toán như thế nào theo thông tư 200

  >> Như vậy:

  - Chi phí trả trước là chi phí đã phát sinh nhưng liên quan đến nhiều kỳ kế toán

  - Chi phí phải trả là chi phí chưa phát sinh nhưng có kế hoạch cụ thể ( sẽ phát sinh trong tương lai), chắc chắn phải thanh toán và thời gian thanh toán.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Sự khác nhau giữa Chi phí trả trước và Chi phí phải trả

  menu
  024 66 66 33 69
  Top