1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phần mềm HTKK 3.8.1, Itaxviewer 1.4.3 mới nhất ngày 12/01/2018

21:31 24/02/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Phần mềm HTKK 3.8.1, iTaxviewer 1.4.3 mới nhất ngày 12/01/2018, giúp các kế toán toán việc kế khai, hỗ trợ đọc tờ khai thuế mới nhất hiện nay.

  Phần mềm HTKK mới nhất HTKK

  Phần mềm HTKK 3.8.1, Itaxviewer 1.4.3 mới nhất ngày 12/01/2018

  Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK mới nhất (Phiên bản HTKK 3.8.1); ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.1; ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.1; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer mới nhất) phiên bản iTaxviewer 1.4.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 (đối với bộ báo cáo tài chính dành cho các tổ chức tín dụng), Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (đối với bộ báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và dạng tóm lược dành cho doanh nghiệp) và một số yêu cầu của người sử dụng. TCT đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.1; ứng dụng iHTKK 3.6.1; ứng dụng Thuế điện tử (eTax 1.4.1); Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML iTaxviewer 1.4.3, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, Thông tư số 200/2014/TT-BTC

  - Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:

  + Bộ báo cáo tài chính (năm)
  + Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)
  + Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ
  + Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ
  + Bộ náo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược
  + Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược

  - Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:

  + Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)
  + Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ
  + Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ
  + Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược
  + Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược

  - Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax để nâng cấp chức năng Lập báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006-BTC, Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC (bộ BCTC năm) bổ sung yêu cầu xác định “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”, trong đó có 04 nội dung ý kiến của đơn vị kiểm toán gồm:

  + Ý kiến trái ngược
  + Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến
  + Ý kiến ngoại trừ
  + Ý kiến chấp nhận toàn phần

  2. Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer mới nhất

  - Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng HTKK 3.8.1, ứng dụng iHTKK 3.6.1, ứng dụng Thuế điện tử (Phiên bản eTax 1.4.1)

  Bắt đầu từ ngày 13/01/2018, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.1, iHTKK 3.6.1, eTax 1.4.1, iTaxviewer 1.4.3 thay cho các phiên bản trước đây.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

  - Ứng dụng HTKK 3.8.1 tại đây hoặc Tải bộ cài Phần mềm HTKK mới nhất

  - Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.1 theo đường dẫn: nhantokhai.gdt.gov.vn

  - ETax 1.4.1 theo đường dẫn: thuedientu.gdt.gov.vn

  - Phần mềm iTaxviewer 1.4.3 tại đây hoặc Tải toàn bộ phần mềm iTaxViewer mới nhất

  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng. Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax, iTaxviewer do cơ quan Thuế cung cấp.

  logo zalo

  Hỏi đáp Phần mềm HTKK 3.8.1, Itaxviewer 1.4.3 mới nhất ngày 12/01/2018

  menu
  024 66 66 33 69
  Top