1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp cho công ty CP năm 2020

13:47 24/12/2019 Tin Tức Ngô Thị Quỳnh 0 bình luận

Để chính thức đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì các Doanh nghiệp không thể thiếu được thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Vậy khi đăng ký doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề gì, Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin chia sẻ tới bạn đọc qua bài viết Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp cho công ty CP năm 2020.

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp
  Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp cho công ty CP năm 2020

  1. Đặt tên cho công ty

  - Tên tiếng Việt của công ty phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

  + Loại hình doanh nghiệp: được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”.

  + Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

  - Trước khi đăng ký tên công ty, nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

  - Không được đặt tên công ty (cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài), tên viết tắt của công ty trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên, tên viết tắt của doanh nghiệp khác; trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

  Các trường hợp bị coi là có tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định cụ thể tại Điều 42 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

  - Đồng thời, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty mình; trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

  Và, cũng không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  2. Trụ sở của công ty

  Địa chỉ trụ sở chính của công ty phải được xác định, gồm: số nhà; ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại; số fax và thư điện tử (nếu có).

  3. Ghi ngành, nghề kinh doanh

  - Công ty lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTgQuyết định 337/QĐ-BKH năm 2007 để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Nếu có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì công ty lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trước. Sau đó, ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết đó phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Khi đó, ngành, nghề kinh doanh của công ty là ngành, nghề kinh doanh chi tiết đã ghi.

  Ví dụ:

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  01

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng

  Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

  4663

  02

  - Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

  Ví dụ:

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  01

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

  6810

  02

  - Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
  Ví dụ:

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  01

  Hoạt động viễn thông khác

  Chi tiết: Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

  6190

  02

  - Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đồng thời, thông báo cho Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

  4. Vốn điều lệ

  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

  Hiện tại, không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu phải góp khi thành lập doanh nghiệp; trừ một số trường hợp mà pháp luật có quy định doanh nghiệp phải đảm bảo số vốn tối thiểu để hoạt động trong ngành, nghề đó.

  5. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  Về nguyên tắc thì người thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các thủ tục; thì phải nộp kèm trong hồ sơ thực hiện thủ tục các giấy tờ sau:

  1. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

  - Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

  - Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

  2. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục;

  Hoặc, bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

  Nguồn: Phaplykhoinghiep.vn

  CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  • Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014
  • Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014
  • Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2014
  • Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2014
  • Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Điều 17 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Điều 18 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • Nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam Quyết định 337/QĐ-BKH năm 2007 quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp cho công ty CP năm 2020

  http://es-glocal.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-dang-ky-doanh-nghiep.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  Thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị để thay đổi tên công ty

  http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-can-chuan-bi-de-thay-doi-ten-cong-ty.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp cho công ty CP năm 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top