1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH

14:48 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Đối tượng tham gia là những ai, Thủ tục đăng ký BHXH như thế nào, Tỷ lệ đóng BHXH giữa DN và NLĐ là bao nhiêu, Mức lương đóng BHXH thế nào, ...

  Cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH
  Cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH

  Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH

  1. Mẫu D02-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

  Các bạn có thể Tải Mẫu D02-TS theo đường link:

  https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WzYQif0YsCrYWPm-nTCpnNzBMhJ8eMQV

  2. Cách viết Danh sách lao động tham gia BHXH (Mẫu D02-TS)

  a) Mục đích

  - Để đơn vị đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

  - Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.

  b) Thời gian lập

  - Khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu đối với người lao động thuộc đơn vị.

  c) Căn cứ lập

  - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

  - HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định nâng lương, thuyên chuyển

  - Hồ sơ khác có liên quan.

  d) Cách lập

  Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:

  * Chỉ tiêu theo cột:

  - Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

  - Cột B: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương.

  Đối với những đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị khi lập danh sách cấp thẻ BHYT, tại cột B tách thành các nhóm theo mã đơn vị trực thuộc (nhóm và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

  Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập danh sách phân thành 02 nhóm: Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo danh sách của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo danh sách 50 lao động của Phân xưởng 2 (mã số đơn vị trực thuộc có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không quá 6 ký tự).

  - Cột C: ghi mã số đối với người đã có mã số BHXH.

  - Cột 1: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B ...).

  - Cột 2: ghi tiền lương được hưởng:

  + Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

  Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

  + Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

  Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

  - Cột: 3, 4, 5: ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

  - Cột 6: ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động (nếu có).

  - Cột 7: ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).

  - Cột 8, 9: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.

  - Cột 10: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương ... Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh,....

  * Chỉ tiêu hàng ngang:

  - Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.

  - Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do ngừng việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH...; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.

  - Ghi tổng số sổ BHXH, thẻ BHYT đề nghị cơ quan BHXH cấp.

  Chú ý:

  + Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.

  + Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

  + Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục III (Chỉ đóng BHTNLĐ, BNN) tương tự như trên.

  + Trường hợp đơn vị báo tăng lao động đối với người lao động đã có mã số BHXH, ghi đầy đủ các tiêu thức trên biểu mẫu và ghi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 10.

  + Trường hợp đơn vị có nhiều người thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thì ghi cột B, cột C và ghi nội dung thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 10, các cột khác bỏ trống.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-d02-ts-danh-sach-lao-dong-tham-gia-bhxh.html

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, mời các bạn xem tiếp:

  Hướng dẫn cách viết Bảng kê thông tin Mẫu D01-TS

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-d01-ts-bang-ke-thong-tin.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH

  menu
  024 66 66 33 69
  Top