1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tất cả các trường hợp và Hướng dẫn xử lý khi viết sai Hóa đơn GTGT

18:12 22/08/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Tổng hợp tất cả các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Sai tên công ty, sai địa chỉ, sai số tiền, sai tên hàng hóa, sai mã số thuế...đã kê khai, chưa kê khai... và cách xử lý trong từng trường hợp như thế nào không phải ai cũng biết. Để giúp các bạn kế toán nắm vững phần xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT, Hãng Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com/) đã tổng hợp lại và chia sẻ với các bạn qua bài viết dưới đây.

  Các trường hợp và hướng dẫn cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

  Căn cứ pháp lý: Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015-TT-BTC

  A. Viết sai hóa đơn và chưa xé khỏi cuống

  - Để nguyên không xé khỏi cuống và gạch chéo cả 3 liên của hóa đơn đó.

  - Lập Hóa đơn GTGT mới thay thế.

  B. Viết sai hóa đơn và đã xé khỏi cuống

  1. Chưa kê khai, chưa giao cho khách hàng (Cả hai bên cùng chưa kê khai)

  - Gạch chép cả 3 liên của hóa đơn đó và lưu tại quyển;

  - Lập hóa đơn GTGT mới thay thế.

  Trường hợp đã giao cho khách hàng thì bổ sung thêm:

  - Biên bản thu hồi hóa đơn.

  2. Một trong hai bên đã kê khai hoặc cả hai bên
  2.1 Viết sai thông tin công ty, địa chỉ:

  - Chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn không cần lập Hóa đơn điều chỉnh. Trong biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi rõ nội dung viết sai và nội dung điều chỉnh.

  2.2 Viết sai mã số thuế, tên hàng hóa, dịch vụ... mà không ảnh hưởng đến số tiền

  - Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi rõ nội dung sai sót;

  - Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh để điều chỉnh cho phần viết sai trước đó. Ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên làm biên bản điều chỉnh hóa đơn.

  Lưu ý: Vì không ảnh hưởng đến số tiền nên không cần kê khai lại hóa đơn này nhưng phải lưu lại để giải trình (nếu có).

  2.3 Viết sai đơn giá, thuế suất, thành tiền...ảnh hưởng đến số tiền

  - Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi rõ nội dung sai sót;

  - Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh để điều chỉnh tăng hoặc giảm số tiền cho đúng. Ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên làm biên bản điều chỉnh hóa đơn.

  - Kê khai:

  + Bên bán: Điều chỉnh tăng hoặc giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra (nếu có);

  + Bên múa: Điều chỉnh tăng hoặc giảm Giá trị Hàng hóa dịch vụ mua vào và thuế GTGT đầu vào (nếu có).

  Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán Es-Glocal về các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT. Mời các bạn xem tiếp các bài viết của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp Tất cả các trường hợp và Hướng dẫn xử lý khi viết sai Hóa đơn GTGT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top