1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hỏi & Đáp với các chuyên gia

Hi A/c Nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính? Nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không? Em cảm ơn!

Quản trị viên trả lời

Chào bạn Nguyễn Minh Long.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi với chúng tôi, với Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin giải đáp như sau:

Nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính?

– Theo quy định BCTC đầy đủ bao gồm : Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( TT133 không bắt buộc nộp LCTT) , thuyết minh BCTC, bảng cân đối tài khoản.
– Thời hạn nộp BCTC năm 2018 chậm nhất là ngày 31/03/2019 (ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thông thường 31/12 hàng năm).

Vậy với trường hợp của bạn nêu trên là Nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính hoặc không nộp phần thuyết minh BCTC, bạn nên nộp bổ sung cho đầy đủ và đúng quy định nhé.

Nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không?

– Mức phạt về hành vi nộp thiếu BCTC theo quy định như sau:

Căn cứ điều 12 Nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP của Chính Phủ:

Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.

Bạn cân nhắc việc thực hiện đúng và đủ theo quy định bạn nhé.

logo zalo
024 66 66 33 69
Top