1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hỏi & Đáp với các chuyên gia

Những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán?

Quản trị viên trả lời

Es-GLocal giải đáp câu hỏi: Những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán như sau:

Căn cứ vào Điều 16, Luật Kiểm toán độc lập hiện hành (Luật 67/2011/QH12) quy định về: Những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán:

1. Cán bộ, công chức, viên chức.

2. Người đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục.

3. Người có tiền án về tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên.

4. Người có hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

5. Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.(Xem thêm chi tiết: Những trường hợp nào bị đình chỉ Kiểm toán)

Cảm ơn bạn, chúc bạn sức khỏe và thành công!

 

logo zalo
024 66 66 33 69
Top