1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Download Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2020

09:58 03/01/2020 Tin Tức Hai Nguyen 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Download Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2020. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Quy định người ký hóa đơn GTGT, Mẫu giấy ủy quyền mua hóa đơn, Hướng dẫn ủy quyền cho phó giám đốc ký hóa đơn thay giám đốc, ...

  Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc
  Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

  Download Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2018

  1. Quy định về việc Lập Giấy uỷ quyền ký hoá đơn

  Theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

  "d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

  • Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

  Chi tiết hơn:

  - Theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty thiết kế hóa đơn có cả 02 tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị" và "người bán hàng", nếu Thủ trưởng đã ủy quyền cho người bán ký hóa đơn thì người bán chỉ cần ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức "người bán hàng" và đóng dấu treo, không cần ký tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị".

  (Theo Công văn số 75554/CT-TTHT ngày 20/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

  • Trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị không ký và đã có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.
  • Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và đóng dấu trên hóa đơn thì không bắt buộc phải ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn.

  (Theo Công văn 82451/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục thuế TP. Hà Nội)

  2. Mẫu giấy uỷ quyền ký hoá đơn GTGT

  Nếu các bạn cần thì có thể tải mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT Tại đây

  Link dự phòng Tại đây

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Download Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2020

  http://es-glocal.com/giay-uy-quyen-ky-hoa-don-gtgt.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc, ủng hộ các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng

  http://es-glocal.com/huong-dan-viet-hoa-don-gia-tri-gia-tang-theo-thong-tu-392014tt-btc.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Download Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top