1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Đối tượng và điều kiện dự thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2017

18:32 24/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ về đối tượng và điều kiện dự thi kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2017 như sau:

  Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên năm 2017
  Điều kiện dự thi, đối tượng dự thi kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2017

  1. Đối với người dự thi lần đầu

  a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

  b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tống số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, Chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

  c) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi (tháng 11/2017);

  d) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chi phí dự thi theo quy định.

  đ) Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 52 của Luật kế toán năm 2015.

  2. Đối với những người đã có Chứng chỉ kế toán viên do Bộ Tài chính cấp dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên:

  Có Chứng chỉ kế toán viên do Bộ Tài chính cấp

  3. Đối với những người thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

  Người đã dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên, Chứng chỉ kế toán viên kỳ thi từ năm 2016 trở về trước, đang trong thời gian bảo lưu kết quả, muốn đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm phải có Giấy chứng nhận điểm thi các kỳ thi trước do Hội đồng thi cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước được bảo lưu kết quả thi của kỳ thi theo quy định tại Thông tư số 91.

  Để biết chi tiết thông báo của Bộ Tài chính về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2017, xem tại đây

  Để download hồ sơ dự thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2017, xem tại đây

  Mời các bạn xem thêm:

  - Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2017

  logo zalo

  Hỏi đáp Đối tượng và điều kiện dự thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2017

  menu
  024 66 66 33 69
  Top