1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Điều kiện để hàng hoá bán ra được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%

Tin thuế

15:21 25/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Điều kiện để hàng hoá bán ra được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% là gì? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ về nội dung này.

  1. Đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

  Căn cứ Khoản 1, Điều 9, TT 219/213/TT-BTC về thuế GTGT (TT219):

  "1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

  Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật."

  Hàng hoá xuất khẩu bao gồm những loại hàng hoá nào? Khoản 1, Điều 9, TT 219 quy định tiếp:

  a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

  - Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;

  - Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

  - Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam;

  - Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;

  - Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:

  + Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.

  + Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.

  + Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.

  Vậy có phải tất cả các hàng hoá xuất khẩu hoặc được coi như xuất khẩu đều được hương thuế suất 0%? Khoản 3, Điều 9, TT 219 quy định các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%, mời các bạn xem chi tiết tại đây.

  2. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

  Khoản 2, Điều 9, TT 219 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% như sau:

  "2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

  a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

  - Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

  - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

  - Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

  Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ…; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh."

  Hàng hoá bán ra được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% khi nào?
  Hàng hoá bán ra được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% khi nào?

  Như vậy, để hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, doanh nghiệp phải có những chứng từ sau:

  - Hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

  - Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

  - Tờ khai hải quan

  Đối với trường hợp hàng hoá bán ra mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, bộ hồ sơ hàng hoá phải chứng minh được điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như:

  - Hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng;

  - Chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ…;

  - Chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

  Mời các bạn tham khảo thêm:

  - Các đối tượng không chịu thuế GTGT;

  - Các trường hợp không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

  logo zalo

  Hỏi đáp Điều kiện để hàng hoá bán ra được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%

  menu
  024 66 66 33 69
  Top