1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí tặng quà cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ không?

15:40 07/09/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Chi phí tặng quà cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ không? Es-Glocal xin chia sẻ khoản chi phí quà tặng cho khách hàng có được xác định là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN qua bài viết dưới đây.

  #1. Qùa tặng cho khách hàng, nhân viên có phải xuất hóa đơn không?

  Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

  Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

  “2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  - Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

  Như vậy:

  - Khi xuất hàng cho biếu tặng (khách, hàng, công nhân viên ...), dù là mua tặng luôn hoặc mua về nhập kho rồi cho biếu tặng -> Thì phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường.

  #2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng:

  Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:

  “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

  Như vậy:

  - Giá tính thuế đối với hàng cho, biếu, tặng là giá bán hoặc giá của hàng hóa tương đương

  #3. Chi phí quà cho biếu tặng khách hàng, công nhân viên đưa vào chi phí được trừ

  Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

  "1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt."

  Như vậy:

  Các khoản chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (kể trên) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

  #4. Cách hạch toán hàng cho biếu tặng khách hàng

  a. Hạch toán bên cho biếu tặng:

  +) Nếu mua về cho biếu tặng ngay khách hàng bên ngoài DN, không nhập kho:

  Nợ TK 641 (theo Thông tư 200); 642 (theo Thông tư 133)

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

  TK 111, TK 112, TK 331

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

  +) Nếu mua về nhập kho, sau đó xuất cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN

  - Khi mua hàng về:

  Nợ TK 152, TK 153, TK 156...

  Nợ TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ

  TK 111, TK 112, TK 331...

  - Khi xuất cho biếu tặng:

  Nợ TK 641 (theo Thông tư 200); 642 (theo Thông tư 133) - Giá vốn hàng hóa, chi phí sản xuất sản phẩm

  Có các TK 152, TK153, TK 155, TK 156

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

  b. Hạch toán hàng cho biếu tặng được nhận (Bên nhận):

  Nợ TK 156, TK 142, TK 642 ... (Tổng giá trị + Thuế GTGT)

  TK 711 - Thu nhập khác

  #5. Một số câu hỏi liên quan đến chi phí tặng quà cho khách hàng

  Hỏi: Giá tính thuế đối với hàng cho, biếu, tặng?

  Trả lời: Giá tính thuế đối với hàng cho, biếu, tặng là giá bán hoặc giá của hàng hóa tương đương.

  Hỏi: Cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng khách hàng?

  Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng khách hàng bạn xem tại đây nhé.

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về Chi phí tặng quà cho khách hàng. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Chi phí tặng quà cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ không?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top