1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí kế toán bị loại khi không thực hiện nghĩa vụ BHXH bắt buộc

18:18 19/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Ngày 16 tháng 03 năm 2016, BTC ban hành thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với phần trích nộp Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động. Vậy khi nào chi phí trích nộp Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động được trừ? Sau đây, Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin chia sẻ với các bạn điều kiện để các khoản chi phí trên được tính chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Chi phí kế toán bị loại khi không thực hiện nghĩa vụ BHXH bắt buộc
Khi nào chi phí kế toán bị loại khi không thực hiện nghĩa vụ BHXH bắt buộc

Chi phí bảo hiểm bị loại khi không thực hiện nghĩa vụ BHXH bắt buộc

Ngày 16 tháng 03 năm 2016, BTC ban hành thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với phần trích nộp Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động. Tại mục 3 điều 3 của thông tư quy định:

"Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị loại khỏi chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Đặc biệt: Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các Khoản chi cho Chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

Như vậy: - Phần chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động so với thông tư 96/2015/TT-BTC đã thay đổi từ mức tối đa 01 triệu đồng/người/tháng nay đã tăng lên thành tối đa 03 triệu đồng/người/tháng.

- Quy định bổ sung thêm điều kiện mới đó là: Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thì chi phí trích nộp trên với được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Trên đây là chia sẻ của Hãng kiểm toán Es-Glocal về điều kiện để khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của chúng tôi.

Mời các bạn đọc bài viết:

Tài sản tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn có được tính chi phí hợp lý?

http://es-glocal.com/tai-san-ton-that-do-thien-tai-hoa-hoan-co-tinh-la-chi-phi-hop-ly.html

logo zalo

Hỏi đáp Chi phí kế toán bị loại khi không thực hiện nghĩa vụ BHXH bắt buộc

menu
024 66 66 33 69
Top