1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Thông tư

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp ...

10:25 05/11/2020 Tin Tức

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

Ngày ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC , sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày ...

10:13 16/11/2020 Tin Tức

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/ 04/ 2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/ 04/ 2017

Hãng Kiểm toán Es-Glocal ( http://es-glocal.com ) xin được trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/ 04/ 2017. ...

18:22 11/07/2018 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top