1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Tài khoản

Tài khoản 217 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 217 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 217 là tài khoản gì ? Khi nào thì sử dụng tài khoản này? Nguyên tắc kế toán, kết cấu và phương pháp hạch toán tài khoản 217 theo Thông tư ...

11:20 15/12/2020 Tin Tức

Tài khoản 212 theo Thông tư 200 năm 2014

Tài khoản 212 theo Thông tư 200 năm 2014

Tài khoản 212 là tài khoản gì?  Khi nào thì sử dụng tài khoản này? Nguyên tắc kế toán, kết cấu và phương pháp hạch toán tài khoản 212 theo Thông tư ...

13:14 06/12/2020 Tin Tức

Tài khoản 171 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 171 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 171 là tài khoản gì?  Khi nào thì sử dụng tài khoản này? Nguyên tắc kế toán, kết cấu và phương pháp hạch toán tài khoản 171 theo Thông tư ...

10:36 05/12/2020 Tin Tức

Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Tài khoản 161 là tài khoản gì?  Khi nào thì sử dụng tài khoản 161? Nguyên tắc kế toán, kết cấu và phương pháp hạch toán tài khoản này theo Thông tư ...

10:36 05/12/2020 Tin Tức

Tài khoản 158 theo Thông tư 200 năm 2014

Tài khoản 158 theo Thông tư 200 năm 2014

Tài khoản 158 là tài khoản gì?  Khi nào thì sử dụng tài khoản 158? Nguyên tắc kế toán, kết cấu và phương pháp hạch toán tài khoản này theo Thông tư ...

08:38 05/12/2020 Tin Tức

Tài khoản 214 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 214 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 214 hao mòn tài sản cố định là tài khoản gì? Tài khoản này có ý nghĩa gì và được sử dụng như thế nào, Hãng kiểm toán ES-GLOCAL xin giới ...

14:12 03/12/2020 Tin Tức

Tài khoản 155 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 155 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 155 - Thành phẩm được sử dụng như thế nào? Khi nào kế toán hạch toán vào tài khoản này và nguyên tắc hạch toán ra sao? Bài viết dưới đây ...

13:59 03/12/2020 Tin Tức

Tài khoản 152 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 152 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 152 là tài khoản gì? Kế toán cần lưu ý gì khi hạch toán tài khoản này theo Thông tư 200 và Thông tư 133, tất cả sẽ có trong bài viết dưới ...

10:40 03/12/2020 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top