1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí đi vay

Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí đi vay

Chuẩn mực kế toán số 16 về Chi phí đi vay được Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm ...

12:12 20/11/2020 Tin Tức

Chuẩn mực kế toán số 06 về thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 06 về thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 06 về Thuê tài sản được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ ...

12:13 20/11/2020 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top