1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

20:46 09/03/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

  Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản ?
  Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản ?

  Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

  Hình thức góp vốn được quy định tại điều 3 của Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP.

  "Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

  1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

  2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

  a) Thanh toán bằng Séc;

  b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

  c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

  3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp."

  Thông tư 09/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 17/03/2015.

  Theo quy định tại điều 2 cuả Thông tư 09 thì Đối tượng áp dụng là:

  Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan trong quan hệ góp vốn.

  Như vậy:

  - Chỉ khi góp vốn vào doanh khác hoặc nhận góp vốn của Doanh nghiệp khác doanh nghiệp mới phải sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

  - Còn khi góp vốn điều lệ có thể góp bằng Chuyển khoản hoặc tiền mặt đều được.

  Tham khảo Công văn 786/TCT-CS ngày 1/3/2016 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top