1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý

17:46 19/07/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý năm 2019 như thế nào để doanh nghiệp có thể kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đúng với quy định hiện hành. Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL (https://es-glocal.com/) xin chia sẻ tới bạn đọc về cách xác định này qua bài viết dưới đây.

  Kê khai thuế TNCN theo quý hay theo tháng được quy định như thế nào
  Kê khai thuế TNCN theo quý hay theo tháng được quy định như thế nào

  Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý năm 2019

  1. Cơ sở pháp lý

  - Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ.

  2. Khi nào cần phải kê khai thuế Thu nhập cá nhân

  Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

  "a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế."

  3. Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý

  Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

  "a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

  - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

  - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý."

  Tóm lại:

  - Doanh nghiệp chỉ phải kê khai thuế TNCN khi có phát sinh khấu trừ thuế TNCN, còn nếu trong kỳ không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai thuế TNCN.

  - Doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo quý khi:

  + Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý,

  + Hoặc kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu đồng.

  - Doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo tháng khi:

  Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu đồng trở lên.

  Cách xác định xem doanh nghiệp mình sẽ kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng, mời bạn xem thêm

  https://es-glocal.com/xac-dinh-ke-khai-thue-gtgt-theo-thang-hay-quy.html

  Để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn, Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin đưa ra một vài ví dụ sau:

  Ví dụ 1: Năm 2019, Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý

  => Như vậy trong năm 2019, Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý

  (Không phân biệt trong năm 2019 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng).

  Ví dụ 2: Năm 2019, Công ty B được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng;

  + Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào;

  + Tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN;

  + Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

  => Như vậy trong năm 2019, Công ty B:

  + Không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2,

  + Từ tháng 3, Công ty B được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.

  Ví dụ 3: Năm 2019, Công ty C được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng;

  + Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN;

  + Tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng;

  + Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên.

  => Như vậy trong năm 2019, Công ty C:

  + Không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2,

  + Từ tháng 3, Công ty C được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế từ quý I/2019.

  4. Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN

  - Kê khai thuế TNCN theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

  Ví dụ: Tờ khai tháng 5/2019 => Chậm nhất là ngày 20/6/2019

  - Kê khai thuế TNCN theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.

  Ví dụ: Tờ khai quý 1/2019 => Chậm nhất là ngày 30/4/2019

  5. Thời hạn nộp tiền thuế TNCN

  Hạn nộp tiền thuế TNCN cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp).

  Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL đã chia sẻ tới bạn đọc về cách xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý theo quy định hiện hành:

  https://es-glocal.com/xac-dinh-ke-khai-thue-tncn-theo-thang-hay-quy.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý

  menu
  024 66 66 33 69
  Top