1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tra cứu tất cả thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản

16:09 20/07/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tra cứu tất cả thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản được gửi cho NNT trên hệ thống mới nhất của Tổng cục thuế

  Tra cứu tất cả thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản

  Bước 1: NNT chọn menuNộp thuế, sau đó chọn tiếpTra cứu thông báo

  • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu thông báo.
  Tra cứu thông báo thuế
  Tra cứu thông báo thuế

  Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

  • Mã giao dịch:
  • Cơ quan thông báo: bao gồm Cơ quan thuế hoặc ngân hàng
  • Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống
  • Ngày thông báo từ ngày: hệ thống tự động hiển thị ngày hiện tại và không được để trống
  • Ngày thông báo đến ngày: hệ thống hiển thị tự động ngày hiện tại và không được để trống
  • Lưu ý:
  • Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày.

  Bước 3: Nhấn Tra cứu”.

  • Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
  • Nhấnchi tiết: Hệ thống hiển thị chi tiết thông báo.
  • Nhấn In thông báo: cho phép NNT in chi tiết thông báo.
  • Nhấn quay lại: hệ thống đóng màn hình xem chi tiết thông báo.
  • Nhấn Tải về
  • Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.
  • NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Tra cứu tất cả thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản

  menu
  024 66 66 33 69
  Top