1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu năm 2020

11:11 03/01/2020 Tin Tức Ngô Thị Quỳnh 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu năm 2020, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, điều chỉnh mức đóng, Hồ sơ cấp lại Sổ BHXH, thẻ BHYT, phương thức đóng,...

  Thủ tục tham gia BHXH năm 2018 MỚI NHẤT
  Thủ tục đăng ký tham gia BHXH năm 2020 MỚI NHẤT

  Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu năm 2020 MỚI NHẤT cho DN

  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định cụ thể: Đối tượng, hồ sơ, mức lương đóng, phương thức đóng BHXH cụ thể như sau:

  - Trước khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN các bạn cần biết những đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng hàng tháng,... 

  Xem thêm:Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội năm 2018

  - Tiếp theo các bạn cần chú ý: Có cơ quan BH yêu cầu làm và có cơ quan không yêu cầu làm, đó là phải có thang bảng lương có đóng dấu xác nhận của Phòng LĐTBXH. Nên các bạn phải xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng LĐTBXH sau đó: Mang thang bảng lương đó cùng với hồ sơ tham gia BH đi nộp cho cơ quan BH.

  Xem thêm: Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018

  I. Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT cụ thể như sau:

  1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  - Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị tham gia lần đầu; đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT.

  - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

  - Bảng kê thông tin Mẫu D01-TS.

  Xem thêm

  Hướng dẫn cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-tk3-ts-to-khai-don-vi-tham-gia-bhxh-bhyt.html

  Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-d02-ts-danh-sach-lao-dong-tham-gia-bhxh.html

  Hướng dẫn cách viết Mẫu D01-TS - Bảng kê thông tin

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-d01-ts-bang-ke-thong-tin.html

  2. Người lao động cần chuẩn bị:

  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin hoặc truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

  - Giấy tờ chứng minh đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) theo Phụ lục 03.

  - Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đăng ký đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH.

  Xem thêm

  Hướng dẫn cách viết Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-tk1-ts-to-khai-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn.html

  3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  4. Nơi nộp hồ sơ:

  - Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH hoặc nộp qua mạng. (Liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm Quận, Huyện để biết chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ)

  Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. DN phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

  II. Thủ tục hồ sơ cấp lại Sổ BHXH, thẻ BHYT:

  HỒ SƠ CẤP LẠI, ĐỔI SỔ BHXH, THẺ BHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH, THẺ BHYT

  1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

  a. Người tham gia:

  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

  b. Doanh nghiệp:

  - Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

  c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  3. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

  a. Người tham gia:

  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

  - Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.

  b. Doanh nghiệp:

  - Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

  c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  4. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995:

  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS);

  - Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01);

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  III. Thời hạn giải quyết:

  1. Cấp sổ BHXH:

  a. Cấp mới:

  - Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  b. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

  c. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  d. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  2. Cấp thẻ BHYT:

  a. Cấp mới:

  - Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  b. Cấp lại, đổi thẻ BHYT:

  - Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

  - Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Xem thêm: Mức phạt không tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2018

  IV. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

  1. Đóng hằng tháng

  - Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

  2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

  - Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

  3. Đóng theo địa bàn

  3.1. Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

  3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

  Mời bạn đọc xem tiếp: 

  logo zalo

  Hỏi đáp Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu năm 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top