1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Quy định về thời gian kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra

23:10 18/09/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Quy định về thời gian kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra năm 2019. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách kê khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT và mẫu 04/GTGT, Cách kê khai bổ sung thuế GTGT do bỏ sót hóa đơn, ...

Việc quy định về thời gian kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra được quy định như thế nào? kê khai tháng hay kê khai theo quý được xác định ra sao. Dưới đây, ES-GLOCAL hướng dẫn thời hạn kê khai hóa đơn GTGT mới nhất

Thời gian kê khai hóa đơn GTGT
Thời gian kê khai hóa đơn GTGT

Quy định về thời gian kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra năm 2019

ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:

Thời hạn kê khai khấu trừ hóa đơn GTGT đầu vào đã được thay đổi KHÔNG còn giới hạn 6 tháng như trước đây nữa theo Thông tư 219/2013/TT- BTC.

- Trước đây:

“Theo thông tư 06/2012/TT-BTC thì hóa đơn GTGT đầu vào được kê khai bổ sung trong vòng 6 tháng vẫn được khấu trừ.”

- Nhưng kể từ ngày 1/1/2014 theo Khoản 8 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

- Trường hợp Doanh nghiệp phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Kết luận:

Căn cứ quy định trên thì những hóa đơn GTGT đầu vào các bạn có thể được kê khai bổ sung vô thời hạn (nhưng phải trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế).

>>> Xem thêm cách kê khai hóa đơn bỏ sót tại đây!

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:

Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

1. Đối với người mua (Hóa đơn đầu vào)

- Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 05/2015 người nộp thuế phát hiện hóa đơn mua vào phát sinh tháng 12/2014 chưa kê khai thì NNT kê khai vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 05/2015 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

2. Đối với người bán (Hóa đơn đầu ra)

- Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ: Tháng 04/2015 người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 01/2015 chưa kê khai thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01/2015 theo quy định.

>>> Xem thêm cách kê khai bổ sung thuế GTGT tại đây!

LƯU Ý ĐẶC BIỆT KHÁC

* Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT thì sẽ không được khấu trừ.

VD: Năm 2014 bỏ sót 2 tờ hóa đơn đầu vào. Ngày 11/3/2015 thì có quyết định được hoàn thuế GTGT (từ tháng 2/2014 - 12/2014).

Như vậy: Nếu các bạn kê khai những hóa đơn đầu vào đó sau quý 1/2015 thì sẽ không được khấu trừ (Vì làm thủ tục hoàn thuế trước khi kê khai, các bạn phải kê khai trước khi làm thủ tục hoàn thuế thì sẽ được khấu trừ).

(Theo Công văn 5004/TCT-KK ngày 26/11/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Hòa Bình)

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

VD: Năm 2014 Công ty kế toán Thiên Ưng kê khai theo pp trực tiếp, sang năm 2015 thì kê khai theo pp khấu trừ.

      Nếu sang năm 2015 phát hiện có hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa kê khai, thì được kê khai bổ sung sang năm 2015 nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì được tính số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế.

(Theo Khoản 14 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính)

Trên đây là toàn bộ bài viết về chi tiết quy định thời gian kê khai hóa đơn GTGT năm 2019

>>> Xem thêm cách xác định để biết phải kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý tại đây!

logo zalo

Hỏi đáp Quy định về thời gian kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra

menu
024 66 66 33 69
Top