1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN 2020 không

10:51 03/01/2020 Tin Tức Hai Nguyen 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN 2020 không và có phải đóng BHXH hay không ?

  Phụ cấp xăng xe năm 2018
  Phụ cấp xăng xe năm 2020

  Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN 2020 không MỚI NHẤT và CHÍNH XÁC NHẤT

  1. Phụ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN?

  Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN:

  “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

  ...

  đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

  đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

  đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

  NHƯ VẬY:

  Phụ cấp xăng xe là khoản thu nhập chịu thuế TNCN

  - Vì Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do DN trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức -> Đều phải chịu thuế TNCN.

  - Thứ hai: Quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế TNCN cũng không hề nói đến khoản phụ cấp Xăng xe được miễn thuế TNCN.

  - Nếu là khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại trong quá trình đi công tác (đây là khoản công tác phí) thì được miễn thuế TNCN (Nhưng phải theo mức quy định của DN )

  Xem thêm: Quy định về công tác phí hợp lý năm 2018

  Các bạn xem chi tiết tại Công văn 2192/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế:

  Xem thêm: Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN năm 2018

  2. Phụ cấp xăng xe có phải đóng BHXH không:

  Theo khoản 2 điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam:

  “2.3. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.”

  NHƯ VẬY:

  - Phụ cấp xăng xe không phải đóng BHXH.

  Mời bạn đọc xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN 2020 không

  menu
  024 66 66 33 69
  Top