1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mới nhất năm 2020 theo thông tư 39

13:44 24/12/2019 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mới nhất năm 2020 theo thông tư 39.

  Mẫu hóa đơn GTGT
  Mẫu hóa đơn GTGT

  Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mới nhất năm 2020 theo thông tư 39

  Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất năm 2020 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính như sau:

   Mẫu số: 01GTKT3/001
  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu: AA/18P
                                   Liên 1: Lưu              Số: 0000001 
                                                     Ngày........tháng.......năm 20....

  Đơn vị bán hàng: 
  Mã số thuế: 
  Địa chỉ: 
  Điện thoại:........Số tài khoản................
  Họ tên người mua hàng..........................................
  Tên đơn vị...................................................
  Mã số thuế:……………………………
  Địa chỉ..................................................
  Hình thức thanh toán:................Số tài khoản………………..
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
             
             
             
             
             
                                                      Cộng tiền hàng:                        ……....
  Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                 …………
  Tổng cộng tiền thanh toán         ................
  Số tiền viết bằng chữ:................................................

  Người mua hàng
  (Ký, ghi rõ họ, tên)
   
   
   
  Người bán hàng
  (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
   
  (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

  (In tại Công ty in…….., mã số thuế…….)

  Ghi chú:

  - Liên 1: Lưu

  - Liên 2: Giao người mua

  - Liên 3:…

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng

  http://es-glocal.com/mau-hoa-don-gia-tri-gia-tang.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: 

  • Mẫu Hóa đơn bán hàng

  http://es-glocal.com/mau-hoa-don-ban-hang.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mới nhất năm 2020 theo thông tư 39

  menu
  024 66 66 33 69
  Top