1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT sai sót và cách viết biên bản

17:58 27/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT sai sót và cách viết biên bản. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách viết hóa đơn GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn, Thời hạn kê khai, cách kê khai hóa đơn, Cách xử lý hóa đơn viết sai,mất, bỏ sót, Các mức phạt về hóa đơn,...

  Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT sai sót
  Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT sai sót

  Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT sai sót và cách viết biên bản

  Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai thành tiền... (nói chung là hóa đơn viết sai) đã kê khai thì: Hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai và lập hóa đơn điều chỉnh (Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39)

  Sau đây Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai:

  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
  Số ..../BBĐCHĐ-KTES Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

  BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
      

        Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
        Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
   
        Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal, chúng tôi gồm có:
   
  Bên A: Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal
  Do bà: Mai Yến Linh, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
  Địa chỉ: P2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội
  Điện thoại: 024.66.66.33.69   ; Email:  info@es-glocal.com
  Mã số thuế: 0104963862
   
  Bên B: ....................................................
  Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
  Địa chỉ: ………………..
  Điện thoại: ……………; Email: …………………
  Mã số thuế: ……………..
   
  Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu ES/18P ngày 21/1/2018 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2018 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu ES/18P ngày 12/5/2018, cụ thể như sau:
  Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Điều hòa Samsung 9000BES
  NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều hòa Samsung 9000BES bộ 01 8.800.000 8.800.000
             

  HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều hòa Samsung 9000BES bộ 01 9.800.000 9.800000
             

  Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

  Chú ý: Nếu hóa đơn viết sai tên, địa chỉ công ty nhưng mã số thuế đúng thì chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh (Theo Thông tư 26)

  Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin tiếp tục chia sẻ mẫu biên bản điều chỉnh tên, địa chỉ công ty để các bạn tham khảo:


  CÔNG TY TNHH Kiểm toán Es-Glocal CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
  Số ..../BBĐCHĐ-KTES Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018
  BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

        Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
        Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
   
        Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal, chúng tôi gồm có:
   
  Bên A: Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal
  Do bà: Mai Yến Linh, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
  Địa chỉ: P2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội
  Điện thoại: 024.66.66.33.69   ; Email:  info@es-glocal.com
  Mã số thuế: 0104963862
   
  Bên B: ....................................................
  Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
  Địa chỉ: ………………..
  Điện thoại: ……………; Email: …………………
  Mã số thuế: ……………..
   
  Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu ES/18P ngày 21/1/2018 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2018, cụ thể như sau:

  Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

  NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

  Địa chỉ: Phòng 3A, Chung cư 39, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

  Địa chỉ: Phòng 3A, Chung cư 39, Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh xuân, TP. Hà Nội
   
  Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
   
  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
   

   

   
  Tải Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn về tại đây:
   
  http://bit.ly/bienbandieuchinhhoadon 

  Chú ý: Nếu hóa đơn viết sai mà chưa kê khai thì các bạn lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới.

  Tải Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn tại đây:

  http://bit.ly/bienbanthuhoihoadon

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

  http://es-glocal.com/mau-bien-ban-dieu-chinh-hoa-don-gtgt-sai-sot-va-cach-viet-bien-ban.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Cách viết hóa đơn điều chỉnh cho các trường hợp

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT sai sót và cách viết biên bản

  menu
  024 66 66 33 69
  Top