1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng năm 2020

10:26 03/01/2020 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal(http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng năm 2020 . Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Thuế thu nhập cá nhân là gì, Tờ khai quyết toán thuế như thế nào, phần mềm kê khai thuế , Kê khai thuế qua mạng ra sao, Cách tính thuế TNCN thế nào,...

  Kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2018
  Kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2020

  Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng năm 2020

  - Trước khi kê khai thuế TNCN cho nhân viên các bạn phải xác định xem DN thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý và phải tính số thuế TNCN phải nộp cho từng nhân viên.

  - Xác định số thuế TNCN khai theo quý như thế nào?

  Trường hợp doanh nghiệp khai thuế TNCN hàng quý và toàn bộ người lao động đều thuộc diện khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến thì số thuế TNCN của quý được xác định bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ theo biểu lũy tiến của từng tháng cộng lại.

  (Theo Công văn số 78393/CT-TTHT ngày 4/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

  Nếu bạn chưa biết tính có thể xem thêm tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

  (http://es-glocal.com/cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-2018.html)

  1. Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý

  - DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.

  - DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:

  + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

  + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

  Ví dụ: Năm 2018 Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.

  - Tháng 1 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 05/KK-TNCN < 50 triệu và Tờ khai 06/KK-TNCN < 50 triệu đồng.

  -> Công ty kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 - IV/2018

  Chú ý: Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.

  Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính:

  - DN trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

  - Trường hợp DN không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

  Lưu ý:

  - Nếu DN trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì DN trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151.

  - Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

  2. Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý

  - Tờ khai TNCN mẫu 05/KK-TNCN (Dù theo tháng hay theo quý đều dùng mẫu này), đây là mẫu ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

  => Trên phần mềm HTKK đã quy định rất rõ về việc này. Khi mở tờ khai các bạn chỉ cần chọn kỳ kê khai là theo tháng hoặc theo quý.

  3. Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN

  - Theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

  - Theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

  4. Thời hạn nộp tiền thuế TNCN

  - Thời hạn nộp tiền thuế cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN nếu có phát sinh.

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng năm 2020 (http://es-glocal.com/ke-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-theo-quy-va-theo-thang-nam-2018.html)
  Mời các bạn tiếp tục đón đọc, ủng hộ các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  logo zalo

  Hỏi đáp Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng năm 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top