1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT

16:37 17/05/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm, Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh, Cách hạch toán chiết khấu thương mại, Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại,..

  Cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT
  Cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT

  Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT

  Đầu tiên, các bạn cần đặc biết lưu ý:

  - Đây là cách hạch toán hóa đơn chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT do có sai sót ảnh hưởng đến doanh thu, tiền thuế và hóa đơn đó đã kê khai.

  Ví dụ: Khi phát hiện hóa đơn sai sót về đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế,...

  => Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và Xuất hóa đơn điều chỉnh.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh.html

  - Các trường hợp hóa đơn điều chỉnh giảm giá do chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì không được hạch toán như bên dưới.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại

  http://es-glocal.com/hach-toan-chiet-khau-thuong-mai-va-giam-gia-hang-ban.html

  Dựa vào hóa đơn điều chỉnh đó các bạn hạch toán cho bên bán và bên mua như sau:

  1. Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh Tăng doanh thu, thuế GTGT

  a. Bên bán:

  Nợ TK 111, 112, 131
  Có TK 511
  Có TK 33311

  b. Bên mua:

  - Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Tăng Giá trị hàng hóa, ghi:

  Nợ TK 156
  Nợ TK 1331
  Có TK 331, 111, 112

  - Nếu hàng đó đã bán thì ghi Tăng Giá vốn hàng bán:

  Nợ TK 632
  Nợ TK 1331
  Có TK 331, 111, 112

  - Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất kinh doanh, quản lý ... thì ghi Tăng chi phí đó lên:

  Nợ TK 154, 642...
  Nợ TK 1331
  Có TK 331, 111, 112

  2. Cách hạch toán điều chỉnh Giảm doanh thu, thuế GTGT

  a. Bên bán:

  Nợ TK 511
  Nợ TK 33311
  Có TK 111, 112, 131

  b. Bên mua:

  - Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Giảm giá trị hàng hóa:

  Nợ TK 111, 112, 331
  Có TK 156
  Có TK 1331

  - Nếu hàng đã bán thì ghi Giảm giá vốn hàng bán:

  Nợ TK 111, 112, 331
  Có TK 632
  Có TK 1331

  - Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý thì ghi Giảm chi phí đó xuống:

  Nợ TK 111, 112, 331
  Có TK 154, 642 ...
  Có TK 1331

  3. Ví dụ cụ thể

  Kiểm toán Es-Glocal xin lấy 1 ví dụ cụ thể để các bạn có thể dễ hình dung:

  - Ngày 5/1/2017 Công ty Kiểm toán Es-Glocal xuất hàng cho khách hàng như sau:

  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều hòa Samsung AS09TW – 9.000 BES Chiếc 10 7.000.000 70.000.000
   02  Cục nóng điều hòa Sam sung AS09TW – 9.000 BES  Chiếc  10    
     Cộng tiền hàng:                                                                                                                                                  70.000.000
  Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                                                               7.000.000
  Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                                                      77.000.000
  Số tiền viết bằng chữ:                                                             Bảy mươi bảy triệu triệu đồng chẵn.

  (Hóa đơn trên Công ty đã kê khai vào tháng 1/2017)

  - Ngày 5/6/2017 Công ty phát hiện sai đơn giá (Thực tế là: 6.900.000 nhưng kế toán lại viết: 7.000.000)

  => Kế toán sẽ phải: Lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau: 

  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều chỉnh giảm đơn giá của hóa đơn số 0006359, ký hiệu ES/12P, ngày 5/1/2017 từ 7.000.000 thành 6.900.000 Chiếc 10 100.000 1.000.000
     Cộng tiền hàng:                                                                                                                                                     1.000.000
  Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                                                                100.000
  Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                                                         1.100.000
  Số tiền viết bằng chữ:                                                            Một triệu một trăm nghìn đồng chẵn.

  => Sau đó, dựa vào hóa đơn điều chỉnh đó, các bạn hạch toán điều chỉnh Giảm doanh thu, thuế GTGT như sau:

  * Bên bán:

  - Hạch toán Giảm Doanh thu và thuế GTGT phải nộp:

  Nợ TK 511: 1.000.000
  Nợ TK 33311: 100.000
  Có TK 131: 1.100.000

  * Bên mua:

  - Hạch toán Giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT (Vì hàng còn tồn kho)

  Nợ TK 111, 112, 331: 1.100.000
  Có TK 156:                1.000.000
  Có TK 1331:                 100.000

  - Nếu hàng đó đã bán thì hạch toán Giảm giá vốn hàng bán:

  Nợ TK 111, 112, 331: 1.100.000
  Có TK 632:                1.000.000
  Có TK 1331:                100.000

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT

  http://es-glocal.com/huong-dan-hach-toan-dieu-chinh-tang-giam-doanh-thu-thue-gtgt.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm

  http://es-glocal.com/cach-ke-khai-hoa-don-gtgt-dieu-chinh-do-viet-sai-so-thue.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top