1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hỏi & Đáp với các chuyên gia

Những trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán là gi?

Quản trị viên trả lời

Chào bạn, Những trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán là gi? Es-Glocal giải đáp như sau:

Căn cứ vào Điều 35, Luật kiểm toán độc lập hiện hành (Số 67/2011/QH12) quy định chi tiết như sau:

1. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của doanh nghiệp kiểm toán đã thành lập chi nhánh;
b) Doanh nghiệp kiểm toán đã thành lập chi nhánh chấm dứt hoạt động;
c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kiểm toán có các quyền, thực hiện nghĩa vụ của chi nhánh và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Cảm ơn bạn, chúc bạn sức khoẻ và thành công!

logo zalo
024 66 66 33 69
Top