1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hỏi & Đáp với các chuyên gia

Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập là gì?

Quản trị viên trả lời

Chào bạn, Về cậu hỏi Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập là gì? Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal giải đáp như sau:

1. Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán.

2. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam; đối với công việc kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán mà yêu cầu áp dụng chuẩn mực kiểm toán khác thì phải tuân thủ chuẩn mực kiểm toán đó.

3. Độc lập, trung thực, khách quan.

4. Bảo mật thông tin.

Cảm ơn bạn, chúc bạn sức khoẻ và thành công!

logo zalo
024 66 66 33 69
Top